Nam Phương - Thu Thu

Hải Phòng - “Cửa chính ra biển” của miền Bắc

Hải Phòng - “Cửa chính ra biển” của miền Bắc

Địa phương

Là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương, Hải Phòng đang ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, đầu tư nước ngoài, GDP và kinh tế. Vị trí chiến lược trong tam giác kinh tế phía Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh) và nguồn tài nguyên dồi dào cũng là động lực thúc đẩy Hải Phòng phát triển hơn nữa, tạo điều kiện phát huy dư địa của thị trường bất động sản.

Lên đầu trang
Top