Theo Linh Đan/Báo Xây dựng

Quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị thành cực phát triển quan trọng của vùng Trung Bộ

Quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị thành cực phát triển quan trọng của vùng Trung Bộ

Kiến trúc

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Lên đầu trang
Top