Aa

Quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị thành cực phát triển quan trọng của vùng Trung Bộ

Chủ Nhật, 15/10/2023 - 06:20

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn – Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Phân viện Quy hoạch đô thị và nông thôn miền Trung (đơn vị tư vấn) trình bày Báo cáo tóm tắt Nhiệm vụ. Theo đó, phạm vi khu vực lập điều chỉnh quy hoạch theo Quyết định 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, với diện tích khoảng 23.792ha; theo số liệu thực tế trên bản đồ, diện tích điều chỉnh quy hoạch khoảng 25.360ha.

Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị được điều chỉnh quy hoạch với tính chất là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, địa bàn có tính đột phá của tỉnh Quảng Trị; là cực phát triển quan trọng của vùng Trung Bộ; trung tâm giao thương quốc tế, trung tâm công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất điện năng, công nghiệp năng lượng, du lịch, thương mại dịch vụ; cảng biển lớn của vùng Trung Bộ; là khu vực phát triển đô thị và những ngành kinh tế khác gắn với hành lang kinh tế Đông – Tây; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đô thị văn minh, kiến trúc tiên tiến; là một trong những Trung tâm giao thương của khu vực ASEAN và châu Á – Thái Bình Dương; là địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch nhằm xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, có tính đột phá của tỉnh Quảng Trị; cực phát triển quan trọng của vùng Trung Bộ; trung tâm giao thương quốc tế, trung tâm công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất điện năng, du lịch, thương mại dịch vụ, logictics, cảng biển lớn của vùng Trung Bộ; phát triển đô thị và những ngành kinh tế khác gắn với hành lang kinh tế Đông - Tây; làm đầu mối giao thông, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đô thị văn minh, kiến trúc tiên tiến; hình thành nhiều ngành kinh tế mới, nuôi dưỡng sự chuyển đổi đô thị sẵn sàng cho tương lai theo định hướng khởi nghiệp và đổi mới tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị để trở thành cửa ngõ kinh tế của Việt Nam ở miền Trung.

Nhiệm vụ cũng đề ra nội dung nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm: Rà soát tổng thể nội dung quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, trong mối tương quan quy hoạch vùng, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất và lồng ghép quy hoạch các ngành trong địa bàn tỉnh, làm cơ sở đưa ra các định hướng điều chỉnh phù hợp, khả thi; rà soát định hướng phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch về quy hoạch sử dụng đất, quy mô các khu vực chức năng, đánh giá tính phù hợp với xu thế và vận hội thực tế của Khu kinh tế;

Điều chỉnh chức năng và cấu trúc không gian một số khu vực dựa trên những yếu tố mới trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng và phát triển kinh tế xã hội; đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng; phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai, dự báo biển động dân số, lao động, cơ sở kinh tế kỹ thuật, hình thái không gian, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và các yếu tố xã hội có liên quan; phân tích, đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật: giao thông, san nền, thoát nước mưa, cấp nước, cấp điện, thoát nước thải và vệ sinh môi trường;

Phân tích, đánh giá hạ tầng lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai trong khu vực lập quy hoạch, đảm bảo tiếp tục khai thác hiệu quả, đúng mục đích các hệ thống công trình kỹ thuật này cũng như xác định các giải pháp công trình mới đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển và khả năng phòng, chống và thích ứng với biển đổi khí hậu;

Đồng thời, phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường, xác định các nội dung bảo vệ môi trường mà quy hoạch cần giải quyết; rà soát, đánh giá việc thực hiện đồ án quy hoạch năm 2016; đề xuất các kịch bản phát triển và cấu trúc chính của Khu kinh tế trên nguyên tắc phát triển bền vững, thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế xã hội hài hòa với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên.

Góp ý tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị đơn vị tư vấn cần tập trung làm rõ phạm vi ranh giới, quy mô Khu kinh tế; điều chỉnh thời hạn quy hoạch đến năm 2045 để đảm bảo tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành; xác định rõ khu vực phát triển đô thị; bổ sung, làm rõ căn cứ, cơ sở pháp lý điều chỉnh quy hoạch; chú trọng rà soát, đánh giá hiện trạng các di sản văn hóa trên địa bàn để có chính sách bảo tồn và phát huy hiệu quả các công trình di sản văn hóa…

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị đơn vị tư vấn, UBND tỉnh Quảng Trị tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng. Trong đó chú ý rà soát phạm vi ranh giới lập quy hoạch, đảm bảo sự thống nhất, chính xác và đảm bảo các quy định hiện hành, đồng thời điều chỉnh tên Nhiệm vụ thành “Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2045” để phù hợp với các quy định pháp luật, hoàn thành hồ sơ Nhiệm vụ theo quy định…/.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top