Theo Anh Minh/Báo Đầu tư

Nới nhẹ trần giá vé trên một số đường bay nội địa

Nới nhẹ trần giá vé trên một số đường bay nội địa

Chính sách

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) dự kiến điều chỉnh khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa, theo đó mức tăng trung bình là 3,75% so với khung giá hiện hành.

Không lập Đề án kết nối hạ tầng giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Không lập Đề án kết nối hạ tầng giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

THÀNH PHỐ HCM

Việc dừng lập Đề án chi tiết kết nối kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là để tránh trùng lặp và lãng phí.

Lên đầu trang
Top