Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chính thức khai mạc sáng nay (16/5) tại Thủ đô Hà Nội. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sửa Luật Đất đai: Làm thế nào xác định chính xác giá đất phổ biến trên thị trường?

Sửa Luật Đất đai: Làm thế nào xác định chính xác giá đất phổ biến trên thị trường?

Chính sách đất đai

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bỏ khung giá đất, xây dựng bảng giá đất hàng năm. Nhưng vấn đề cốt lõi là làm sao xác định được chính xác giá đất phổ biến trên thị trường, trong khi giá đất thường xuyên biến động?

Lên đầu trang
Top