Theo Kỳ Thành/Báo Đầu tư

Quy hoạch Hà Nội: Kiến tạo và phân bố không gian phát triển cho Thủ đô

Quy hoạch Hà Nội: Kiến tạo và phân bố không gian phát triển cho Thủ đô

Quy hoạch

Dự thảo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đã được tổ chức lấy ý kiến tham vấn của các chuyên gia, nhà khoa học, nhằm kiến tạo và phân bố không gian phát triển cho Thủ đô Hà Nội giữa thế kỷ XXI và xa hơn nữa.

Lên đầu trang
Top