Theo Huyền Trang/Enternews

Bình đẳng trên “con thuyền PPP”

Bình đẳng trên “con thuyền PPP”

Chính sách & cuộc sống

Dự thảo Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) sẽ lấy lại được niềm tin của doanh nghiệp và người dân đối với các dự án PPP.

Lên đầu trang
Top