Luật sư Trương Anh Tú

Đừng biến quy hoạch chung thành quy hoạch... của ông

Đừng biến quy hoạch chung thành quy hoạch... của ông

Nghiên cứu - Phản biện

Tôi rất kỳ vọng Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội sẽ cho những ý kiến xác đáng, để hướng đến sửa đổi các luật chuyên ngành về đất đai, xây dựng, quy hoạch đô thị, nhằm sử dụng đất đảm bảo khoa học.

Lên đầu trang
Top