Theo Chu Thanh Vân/TTXVN

Cắt giảm, đơn giản hóa 341 quy định kinh doanh tại 30 văn bản quy phạm pháp luật

Cắt giảm, đơn giản hóa 341 quy định kinh doanh tại 30 văn bản quy phạm pháp luật

Tin tức

Từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Quyết liệt đưa Việt Nam khỏi Danh sách Giám sát Tăng cường về Chống Rửa tiền

Quyết liệt đưa Việt Nam khỏi Danh sách Giám sát Tăng cường về Chống Rửa tiền

Tin tức

Đánh giá đây là công việc khó, phức tạp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đặt ra yêu cầu với Ban Chỉ đạo "làm mọi cách, quyết liệt để trong vòng 2 năm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám" về chống rửa tiền.

Khai mạc Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương

Khai mạc Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương

Thời sự

Hội nghị xem xét, thảo luận các Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020; dự kiến phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Lên đầu trang
Top