Minh Văn

4 tiêu chí xét duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội

4 tiêu chí xét duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Lên đầu trang
Top