Theo Song Nguyên/congluan.vn

Lợi thế của nông sản sạch

Lợi thế của nông sản sạch

Tiêu dùng đô thị

Trong khi không ít các mặt hàng đang gặp khó về đầu ra thì vẫn có không ít doanh nghiệp tuyên bố: Thị trường không thiếu, giá cả không tệ, lợi nhuận kinh tế sẽ được mang lại và thậm chí có giá trị rất cao nếu như chúng ta có đủ và làm chủ được nguyên liệu sạch.

Lên đầu trang
Top