Theo Kinh Tế Môi Trường

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi: Tập trung giải quyết 4 nhóm chính sách lớn

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi: Tập trung giải quyết 4 nhóm chính sách lớn

Chính sách đất đai

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sẽ tập trung giải quyết 4 nhóm chính sách lớn liên quan đến hoạt động quản lý, kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Lên đầu trang
Top