Theo An Nguyên/Báo Đầu tư

Sửa Luật Đất đai, hạn chế đầu cơ là vấn đề căn cốt

Sửa Luật Đất đai, hạn chế đầu cơ là vấn đề căn cốt

Chính sách đất đai

Đại biểu Trần Văn Lâm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho rằng, Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi vẫn chưa có phương án nào giải quyết được tình trạng đầu cơ, thổi giá.

Lên đầu trang
Top