Theo Diệp Trương/TTXVN

Điều hòa linh hoạt nguồn vốn dành cho các dự án đầu tư công

Điều hòa linh hoạt nguồn vốn dành cho các dự án đầu tư công

Tin tức

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành, địa phương rà soát, xem xét gia hạn thời gian thực hiện, điều hòa các nguồn vốn đầu tư công trung hạn, Chương trình phục hồi dành cho dự án có tiến độ thực hiện tốt.

Lên đầu trang
Top