TS. Trần Minh Tùng

Từ "không lỗ ròng" đến "lãi ròng"

Từ "không lỗ ròng" đến "lãi ròng"

Kiến trúc

"Phương châm “Không lỗ ròng”/“Lãi ròng” nhằm xây dựng lại nền văn minh đô thị của chúng ta trong sự cân bằng với thiên nhiên - một điều tưởng chừng là tất nhiên nhưng lại dần bị lãng quên".

Lên đầu trang
Top