Stephen Wyatt - Tổng Giám đốc JLL Việt Nam

Chuỗi cung ứng toàn cầu đang hướng về Việt Nam

Chuỗi cung ứng toàn cầu đang hướng về Việt Nam

Nghiên cứu - Phản biện

Khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới phải tính kế vượt qua thời kỳ hạn chế sản xuất. Mặt khác, Covid-19 được xem như “cơn bão hoàn hảo” để chuỗi cung ứng hướng tới Việt Nam ngày càng mạnh mẽ.

Lên đầu trang
Top