Kiều Trang

Ngành thiết kế cảnh quan trước những ông lớn ngoại quốc

Ngành thiết kế cảnh quan trước những ông lớn ngoại quốc

Kiến trúc

Hiện nay, thiết kế kiến trúc cảnh quan dần trở thành một công đoạn không thể tách rời với bất cứ bản quy hoạch đô thị nào. Tuy nhiên, các đơn vị trong nước đang phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ với nước ngoài.

Lên đầu trang
Top