TS. Cấn Văn Lực – Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV

Chiến lược “phục hồi xanh“: 12 việc có thể làm ngay

Chiến lược “phục hồi xanh“: 12 việc có thể làm ngay

Nghiên cứu - Phản biện

Cần nghiêm túc lồng ghép các chương trình, giải pháp cụ thể về an ninh y tế - năng lượng - lương thực, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bao trùm, công bằng hơn vào các chiến lược mới.

Lên đầu trang
Top