Nguyễn Thương (thực hiện)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật để nâng giá trị của đất

Hoàn thiện hệ thống pháp luật để nâng giá trị của đất

Chính sách đất đai

Để nâng cao giá trị của đất, khơi thông nguồn lực đất đai cũng như phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống pháp luật cần hoàn thiện và rõ ràng trong vấn đề quy định về đấu giá quyền sử dụng đất.

Lên đầu trang
Top