Aa

Tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp

Thứ Sáu, 16/08/2019 - 16:30

Nhằm tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách tường bao che, tường ngăn kích thước lớn, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước đó, ngày 15/3/2019 đã xảy ra sự cố sập tường tại công trình xây dựng nhà xưởng của Công ty Bohsing thuộc KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long gây thiệt hại lớn về người. Qua kết quả giám định sự cố cho thấy còn nhiều tồn tại, thiếu sót trong việc lựa chọn sơ đồ kết cấu, tính toán, thiết kế và quản lý chất lượng thi công xây dựng đối với công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách tường bao che, tường ngăn kích thước lớn; tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình thi công xây dựng hoặc khai thác, sử dụng công trình.

Hiện trường vụ sập tường công trình xây dựng nhà xưởng của Cty Bohsing hôm 15/3 (Ảnh: Vĩnh Nam).

Để đảm bảo an toàn cho người, tài sản, công trình, công trình lân cận, ngăn ngừa những sự cố có thể gây hậu quả đáng tiếc đối với các công trình tương tự; thực hiện chức năng thống nhất quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện một số công việc sau:

Đối với chủ đầu tư các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp đang chuẩn bị đầu tư xây dựng, thực hiện đầu tư xây dựng: Thực hiện việc lựa chọn các nhà thầu có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại và cấp công trình để thực hiện các hoạt động xây dựng công trình; chỉ tự thực hiện việc quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng và các hoạt động xây dựng khác khi có đủ điều kiện năng lực phù hợp theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Tăng cường kiểm soát chất lượng công tác thiết kế; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng vật liệu đầu vào, giám sát thi công xây dựng theo đúng thiết kế được duyệt, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu của các cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Đối với chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp đã đưa vào khai thác, sử dụng: Tổ chức kiểm tra lại tính toán, thiết kế, hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng các công trình sử dụng kết cấu vách tường kích thước lớn theo các yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Trường hợp phát hiện kết cấu không đảm bảo các yêu cầu về chịu lực, phải khẩn trương lập, bổ sung các biện pháp gia cường, sửa chữa đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Tổ chức lập, phê duyệt quy trình bảo trì và thực hiện việc bảo trì theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

Đối với các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu chế xuất được phân cấp, ủy quyền: Tăng cường quản lý, kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện việc quản lý dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, giám sát thi công xây dựng tại các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp đang đầu tư, xây dựng trên địa bàn.

Kiểm soát chặt chẽ các điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình được phân cấp, ủy quyền theo quy định.

Tăng cường công tác thẩm định thiết kế xây dựng và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý xây dựng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có kết cấu vách tường kích thước lớn trên địa bàn. Trường hợp phát hiện các vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng thì xử lý nghiêm theo quy định của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở và các quy định pháp luật hiện hành.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng trước ngày 15/12/2019.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top