Aa

Tây Ninh: Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công

Thứ Bảy, 30/12/2023 - 10:38

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung và đất công nói riêng được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai thực hiện

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý và sử dụng đất công được tăng cường. Tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất công.

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương trong quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là tập trung rà soát quỹ đất công do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh, thông qua kiểm tra, rà soát đã phát hiện và xử lý một số trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất công. Công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất công được tăng cường, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, vì vậy, tình trạng lấn chiếm đất công cơ bản không còn.

Tây Ninh: Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công- Ảnh 1.

Đất công UBND xã Trường Hoà quản lý.

Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đưa đất công vào sử dụng có hiệu quả. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt thực hiện giao đất, cho thuê đất đúng trình tự, thủ tục và theo thẩm quyền.

Việc sử dụng, khai thác quỹ đất có hiệu quả thông qua việc giao đất, cho thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần thu ngân sách để đầu tư phát triển các lĩnh vực khác, đặc biệt là các lĩnh vực xã hội hoá.

Tuy nhiên, công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, hiệu quả khai thác và sử dụng đất công chưa cao. Việc giải quyết các hành vi vi phạm về lấn, chiếm đất công ở một số địa phương chưa thật sự kiên quyết, kéo dài nhiều năm làm hạn chế hiệu lực quản lý và gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Công tác theo dõi, kê khai đăng ký đất đai, đo đạc, cắm mốc ranh đất công, chủ yếu là 5% đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại các xã không đầy đủ hoặc chưa kịp thời; việc cho thuê, cho mượn còn chưa phù hợp quy định, sử dụng đất không đúng mục đích gây lãng phí, chưa khai thác hết hiệu quả sử dụng đất, chưa tạo được nguồn thu cho ngân sách.

Theo UBND tỉnh, nhận thức về vai trò, trách nhiệm và năng lực quản lý đất đai nói chung và đất công nói riêng tại một số địa phương- nhất là cấp xã còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, cấp có thẩm quyền chưa thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất công nên chưa kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm.

Nhiều diện tích đất công còn nhỏ lẻ, nằm rải rác và xen lẫn giữa đất của người dân nên việc quản lý, khai thác và sử dụng còn gặp nhiều khó khăn, chưa chặt chẽ, trong khi kinh phí tổ chức đo đạc, cắm mốc ranh đất và quản lý mốc còn hạn chế.

Công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng đất công mặc dù có chuyển biến tích cực nhưng chưa thường xuyên, việc xử lý các tồn tại, hạn chế chưa có sự thống nhất, kiên quyết và đồng bộ nên gặp không ít khó khăn, bất cập.

Để công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, bảo đảm chặt chẽ và đúng quy định, UBND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về đất đai nói chung và đất công nói riêng, quan tâm tổ chức, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ cấp xã để góp phần nâng cao năng lực quản lý, khai thác và sử dụng đất công.

Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh, cần xác định rõ trách nhiệm của từng cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh.

Rà soát thống kê, kiểm kê, đánh giá đầy đủ về hiện trạng quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn, quan tâm đất công chưa có kế hoạch khai thác, sử dụng để đề ra các giải pháp quản lý chặt chẽ, khắc phục tình trạng lấn chiếm, lãng phí đất công.

Chủ đề bạn có thể quan tâm

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top