Aa

Tây Ninh: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trung hạn

Thứ Sáu, 29/12/2023 - 09:55

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc các đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2024...

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu HĐND tỉnh chất vấn nội dung: Hiện nay, có nhiều dự án xây dựng cơ bản đã xuống cấp cần sửa chữa, nâng cấp nhưng không được đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 do không có nguồn lực thực hiện, trong khi nhiều dự án đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, được bố trí vốn xây dựng cơ bản hằng năm nhưng đến nay chưa giải ngân.

Tây Ninh: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trung hạn- Ảnh 1.

Công nhân thi công tuyến đường ĐT. 795 gói thầu số 7 (phạm vi huyện Tân Châu)

Ông Kiều Công Minh- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn hằng năm cho phù hợp với tình hình thực tế, bao gồm cả việc bổ sung các dự án mới, cấp thiết phải thực hiện ngay.

Bên cạnh đó, công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, dự án còn được thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư đối với vốn sự nghiệp thuỷ lợi, giao thông, giáo dục, y tế… được giao hằng năm.

Do đó, đối với các dự án xây dựng cơ bản đã xuống cấp cần sửa chữa, nâng cấp, các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng cần thường xuyên rà soát, kiểm tra tình trạng công trình, kịp thời đề nghị cấp thẩm quyền bố trí nguồn vốn phù hợp để thực hiện.

Tây Ninh: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trung hạn- Ảnh 2.

Thi công tuyến đường Đất Sét - Bến Củi.

Ngoài ra, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công đã nỗ lực trong công tác triển khai và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, theo số liệu công khai về tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước 10 tháng năm 2023 của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương được công bố tại Công điện số 09/CĐ-BKHĐT ngày 6.11.2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì tỉnh Tây Ninh xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân.

Việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 mặc dù đạt khá so với cả nước nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu giải ngân đã đề ra của tỉnh, vẫn còn các tồn tại, hạn chế chưa khắc phục như: công tác lập kế hoạch đầu tư vốn NSNN hằng năm vẫn là khâu yếu, không sát với khả năng thực hiện dẫn đến không phân bổ hết kế hoạch được giao, số vốn ODA còn lại chưa phân bổ là 103,765 tỷ đồng, tương đương 2,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Công tác chuẩn bị dự án chưa tốt, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự án chưa phù hợp dẫn tới phải điều chỉnh nhiều lần; công tác chuẩn bị thủ tục cần thiết để giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 cho các dự án tại một số sở, ban, ngành và địa phương còn thiếu chủ động, nhiều dự án chuyển tiếp đã quá thời gian bố trí vốn theo quy định nhưng chưa chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn, gia hạn hiệp định; vướng mắc giải phóng mặt bằng, năng lực nhà thầu thi công còn hạn chế làm chậm tiến độ dự án.

Vai trò người đứng đầu tại một số đơn vị chưa được phát huy đầy đủ, năng lực lập kế hoạch chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án còn hạn chế; vướng mắc về giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm; nhiều dự án gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm, khai thác vật liệu xây dựng; công tác thanh tra, kiểm tra chưa quyết liệt; việc xử lý các trường hợp chậm trễ, vi phạm quy định còn chưa kịp thời, nghiêm minh...

Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc các đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2024, làm cơ sở phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024 được giao phù hợp nhu cầu sử dụng vốn của từng dự án.

Các huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư chuẩn bị các điều kiện cần thiết về mặt bằng như: thực hiện trước công tác kiểm đếm, đo đạc đất, phương án tái định cư nhằm nâng cao tính sẵn sàng, khả thi của dự án. Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hoà lợi ích của Nhà nước và người dân.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị chủ đầu tư áp dụng các hình thức đấu thầu phù hợp với tính chất dự án, đúng quy định pháp luật, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực thi công, lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp theo quy định.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Ngoài ra, đơn vị đề xuất UBND tỉnh rà soát, kiểm tra và xử lý toàn bộ việc cấp giấy phép khai thác mỏ, bảo đảm cung cấp đủ nguồn nguyên vật liệu cho các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án quan trọng của địa phương.

Bên cạnh đó, đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp kiểm soát giá, chất lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là việc giao mỏ nguyên vật liệu không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi; cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top