Reatimes.vn

Thành lập Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Thành lập Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1229/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc thành lập Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam.
06:30, 28/07/2021

Theo đó, Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam (viết tắt là BQL) là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam, được thành lập dựa trên cơ sở tổ chức lại BQL Khu kinh tế mở Chu Lai, bổ sung thêm chức năng quản lý Nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

BQL có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính Nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp của BQL và vốn đầu tư phát triển do ngân sách Nhà nước cấp theo kế hoạch và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập BQL các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập BQL các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam.

Trong thời gian tới, BQL sẽ kiện toàn lại bộ máy tổ chức và tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, mục tiêu, định hướng tại các Nghị quyết của Tỉnh ủy và Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh và phát triển vùng Đông Nam của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó tăng cường công tác quản lý quy hoạch, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; xúc tiến, thu hút đầu tư các dự án đầu tư lớn, sử dụng công nghệ, thiết bị hiện đại, tạo ra sản phẩm giá trị gia tăng cao và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cho BQL một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: Tập trung phối hợp với Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nghiên cứu, xúc tiến đầu tư mở tuyến luồng mới Cửa Lở cho tàu 5 vạn tấn; đồng thời sớm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, triển khai đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng các bến cảng Chu Lai theo Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tích cực làm việc với các nhà đầu tư chiến lược để xúc tiến đầu tư các dự án công nghiệp và dịch vụ hàng không tại sân bay Chu Lai; đồng thời phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành liên quan xúc tiến đầu tư nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Chu Lai theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tổ hợp cơ khí ô tô của Thaco ở huyện Núi Thành
Tổ hợp cơ khí ô tô của Thaco ở huyện Núi Thành

Cùng với đó là thực hiện kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị tư vấn liên quan sớm hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai, trong đó có các khu công nghiệp, khu công nghệ cao; lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về tiêu chí năng lực, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất để hướng dẫn lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư làm căn cứ để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Phối hợp với các ngành, các địa phương liên quan rà soát quy hoạch, làm việc với các nhà đầu tư có đủ năng lực để xúc tiến đầu tư các khu đô thị chất lượng cao, khu đô thị sinh thái thông minh, các dự án du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn trên địa bàn vùng Đông Nam của tỉnh theo mục tiêu, định hướng của Tỉnh ủy tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 05/4/2021; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền chấp thuận, quyết định chủ trương theo đúng quy định pháp luật để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, BQL cần tích cực hỗ trợ Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Chu Lai Trường Hải (thuộc Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải) làm việc với các bộ, ngành liên quan có văn bản tham gia ý kiến thẩm định để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Sở Công Thương nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ, phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ theo nhiệm vụ đã được giao.

Phối hợp với UBND huyện Núi Thành và các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, GPMB dự án Khu công nghiệp Thaco Chu Lai (Khu công nghiệp phục vụ nông lâm nghiệp) và đôn đốc Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải sớm triển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và xây dựng các nhà máy chế biến tại khu công nghiệp. Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Núi Thành thúc đẩy Chương trình phát triển hậu cần nghề cá tại Cảng cá Tam Quang.

Bến cảng Chu Lai sẽ được triển khai đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng trong thời gian tới.

Ngoài ra, tổ chức khảo sát, đánh giá lại thực trạng và đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng mặt bằng Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang cho phù hợp; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành dứt điểm các hạng mục đầu tư cũ theo dự án đã được phê duyệt; chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các ngành liên quan chuẩn bị kế hoạch công bố Cửa khẩu quốc tế cùng lúc với Bộ Giao thông Vận tải khởi công dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14E. Đồng thời, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tích cực làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành Trung ương xúc tiến, đưa dự án đầu tư xây dựng Quốc môn tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang và dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14D vào danh mục đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai thực hiện./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP