Aa

Thanh tra phát hiện dự án Five Star Eco City phân lô bán nền trái Luật Đất đai

Thứ Tư, 02/08/2023 - 15:19

Công ty Năm Sao thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân dưới hình thức phân lô, bán nền khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép là trái Luật Đất đai năm 2013.

Đây là thông tin được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đưa ra tại Kết luận số 12/KL-BTNMT, ngày 14/11/2022, thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao khi thực hiện dự án Khu đô thị Năm Sao tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc và xã Long Trạch, Long Khê, huyện Cần Đước.

Theo kết luận thanh tra, ngày 22/4/2005, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 1780/QĐ-UB thu hồi 395.614 m2 đất tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ngày 16/10/2007, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 10680/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu trung tâm thương mại, du lịch, thể thao, biệt thự nhà vườn do Công ty Năm Sao làm chủ đầu tư. Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi là 395.614 m2, 121 trường hợp bị ảnh hưởng.

Báo cáo của Công ty Năm Sao cho biết, đến thời điểm thanh tra, giai đoạn 1 Khu đô thị Năm Sao đã hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 109 trường hợp/394.857 m2 đất.

Hình phối cảnh dự án Five Star Eco City nhưng đến nay chưa triển khai xong giai đoạn 2 dù đã được UBND tỉnh Long An cấp chủ trương hơn 10 năm

Về công tác giao đất, cho thuê đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: ngày 27/9/2011, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 3008/QĐ-UBND giao 282.451 m2 đất (có 1.517 m2 thuộc lộ giới giao thông) cho Công ty Năm Sao để sử dụng vào mục đích đầu tư khu đô thị Năm Sao (đợt 1). Trong đó, diện tích 88.446 m2 đất xây dựng công trình công cộng (gồm: 47.834 m2 đất cây xanh, mặt nước; 40.612 m2 đất giao thông) được bàn giao cho địa phương quản lý sau khi xây dựng theo quy hoạch được duyệt; thời hạn sử dụng lâu dài.

Ngày 18/12/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 703180 cho Công ty Năm Sao, diện tích 283.451 m2 đất ở nông thôn (thửa 142, tờ bản đồ số 4), thời hạn sử dụng lâu dài.

Ngày 17/12/2015, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 4971/QĐ-UBND giao 89.775 m2 đất cho Công ty Năm Sao (đợt 2 khu 39 ha), trong đó: diện tích 8.584 m2 giao đất có thu tiền sử dụng đất; diện tích 81.191 m2 giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng (cây xanh, thể dục thể thao, mặt nước, giao thông, sân bãi) không nhằm mục đích kinh doanh được bàn giao cho địa phương quản lý sau khi xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Ngày 23/3/2017, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 755092 cho Công ty Năm Sao, diện tích 8.584 m2 đất ở nông thôn (thửa 368, tờ bản đồ số 4), thời hạn sử dụng lâu dài.

Như vậy, đối với giai đoạn 1 của dự án Khu đô thị Năm Sao, đến thời điểm thanh tra, Công ty Năm Sao đã được UBND tỉnh Long An ban hành 2 quyết định giao 373.226 m2 đất để thực hiện dự án, trong đó: diện tích 203.589 m2 đất ở (gồm 4.114 m2 đất ở nằm trong lô giới đường tỉnh 826 và 835B), diện tích 169.637 m2 đất xây dựng công trình công cộng (giao thông, mặt nước, sân bãi, thể dục thể thao) không nhằm mục đích kinh doanh. Công ty Năm Sao đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 292.035 m2 đất ở tại nộng thôn, thời hạn sử dụng lâu dài.

Theo báo cáo, đến thời điểm thanh tra, Công ty Năm Sao đã và đang xây dựng được 5 hạng mục công trình (giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện và chiếu sáng, thông tin liên lạc) với diện tích 394.827,46 m2, chiếm tỉ lệ 100% quỹ đất theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

Công ty Năm sao đã thực hiện việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 82.661,52 m2/181.903,78 m2 theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Từ đó, qua thanh tra nhận thấy, Công ty Năm Sao thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân dưới hình thức phân lô, bán nền khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại điều 194 Luật Đất đai năm 2013.

Giai đoạn 1 của dự án được Công ty Năm Sao triển khai dù chưa được cơ quan chức năng cho phép nhưng đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền sai luật đất đai.

Trước đó, như Reatimes thông tin trong bài viết: Thanh tra phát hiện Tập đoàn Năm Sao chiếm 2,16 ha đất ở Long An, UBND tỉnh Long An giao hơn 37,3 ha đất nhưng Công ty Năm Sao xây dựng các công trình hạ tầng, kỹ thuật trên diện tích hơn 39,4 ha là hành vi chiếm 2,16 ha đất, vi phạm quy định của Chính phủ.

Theo báo cáo của Công ty Năm Sao, đến thời điểm thanh tra, giai đoạn 1 Khu đô thị Năm Sao đã hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 109 trường hợp/394.857 m2.

Như vậy, đối với giai đoạn 1 của dự án khu đô thị Năm Sao, đến thời điểm thanh tra, Công ty Năm Sao đã được UBND tỉnh Long An ban hành 2 quyết định giao 373.226 m2 đất để thực hiện dự án. Trong đó, diện tích 203.589 m2 đất ở (gồm có 4.114 m2 đất ở nằm trong lộ giới đường tỉnh lộ 826 và 835B); diện tích 169.637 m2 đất xây dựng công trình công cộng (giao thông, mặt nước, sân bãi, thể dục thể thao) không nhằm mục đích kinh doanh. Công ty Năm Sao đã được Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 292.035 m2 đất ở tại nông thôn.

Từ những thông tin trên, Bộ Tài Nguyên – Môi trường kết luận rằng: “Công ty Năm Sao được UBND tỉnh Long An ban hành quyết định giao 373.226m2 đất để thực hiện dự án Khu đô thị Năm Sao (giai đoạn 1), nhưng Công ty Năm Sao đã sử dụng và thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng, kỹ thuật trên diện tích 394.827,46 m2 (diện tích đất đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng), vượt 21.601,46 m2 đất được giao là hành vi chiếm đất, vi phạm quy định tại điểm e khoản 3 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ.

Trước đó, kết luận thanh tra các dự án trên địa bàn tỉnh Long An, của Bộ Tài Nguyên - Môi Trường cũng cho biết, địa phương này đã giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, hàng chục héc-ta đất, vi phạm Luật Đất đai 2013.

Cụ thể, tại kết luận số 08/KL-BTNMT ngày 14/11/2022 kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường khi thực hiện dự án Khu dân cư Tây Sài Gòn xã Đức Lập Hạ và xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, qua thanh tra nhận thấy, UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 và quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 giao 378,871,2 m2 đất cho Công ty Cát Tường để thực hiện dự án Khu dân cư Tây Sài Gòn không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng quy định tại Khoản 1, điều 118 Luật Đất đai năm 2013.

Kết luận số 12/KL-BTNMT kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao, tại dự án Khu đô thị Năm Sao tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc và xã Long Trạch, Long Khê, huyện Cần Đước , cho biết: “Việc UBND tỉnh Long An ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất cho Công ty Năm Sao theo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, không theo nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư được phê duyệt là không phù hợp với quy định tại điều 52 Luật Đất đai năm 2013”.

Trong khi đó, kết luận thanh tra số 07/KL-BTNMT ngày 14/11/2022 kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường đối với Công ty TNHH Hải Sơn khi thực hiện dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư tại xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà và xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, cho rằng: Qua thanh tra 3 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư của Công ty Hải Sơn cho thấy địa phương còn những tồn tại như, thực hiện quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất chưa phù hợp với quy định của pháp luật./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top