thanh tra về quản lý sử dụng đất

Thanh tra 24 tỉnh, thành phố về quản lý, sử dụng đất

Thanh tra 24 tỉnh, thành phố về quản lý, sử dụng đất

Pháp lý bất động sản

Theo Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong 5 năm 2016-2020, Bộ sẽ tiến hành thanh tra tại 24 tỉnh, thành phố theo các chuyên đề về quản lý, sử dụng đất.

Lên đầu trang
Top