Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chính sách BĐS

Thanh tra việc thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia

Thanh tra việc thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia tại 7 tỉnh, thành phố phía Bắc gồm Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh và Hải Phòng.
06:01, 04/01/2017
Dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng.

Dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng.

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa công bố Quyết định số 475 ngày 15/12/2016 của Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thành lập đoàn thanh tra Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Đoàn thanh tra do ông Dương Thành Phố, Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn, chia thành 8 đoàn, tiến hành thanh tra việc thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia trên địa bàn các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đoàn sẽ thanh tra kết quả thực hiện Chiến lược nhà ở giai đoạn năm 2011-2015, kết quả thực hiện năm 2016, chiến lược hành động thực hiện nhà ở quốc gia giai đoạn 2017-2020 và các nhiệm vụ khác quy định trong Quyết định số 2127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, qua đó phát hiện những vướng mắc trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia để kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung; kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với những tổ chức, cá nhân nếu có. Thời hạn thanh tra trong 45 ngày làm việc.

Ở miền Bắc, một đoàn công tác gồm 9 thành viên, chia làm hai nhóm, thực hiện nhiệm vụ thanh tra trên địa bàn 7 tỉnh, thành phố bao gồm Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lạng Sơn. Ông Đỗ Hữu Thắng, Phó trưởng đoàn cho biết, đoàn sẽ tập trung vào thanh tra nhà ở xã hội, ngoài ra sẽ thanh tra nhà ở thương mại.

Cụ thể, đoàn sẽ thanh tra, rà soát các dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở công nhân, nhà ở cho sinh viên và người có công và nhà ở thương mại.

Trên cơ sở hệ thống văn bản, số liệu thống kê tại các địa phương, Đoàn Thanh tra sẽ kiểm tra thực địa, phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế, chính sách trong việc thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn hoặc kiến nghị xử lý đối với tổ chức, cá nhân nếu có sai phạm, nhất là việc sử dụng gói hỗ trợ vốn vay phát triển nhà ở xã hội 30.000 tỷ đồng./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP