Aa

Thông báo về việc Tổ chức Đại hội Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ V (2022 – 2027)

Thứ Ba, 17/05/2022 - 11:30

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam gửi thông báo tới toàn thể hội viên của Hiệp hội về việc Tổ chức Đại hội Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ V (2022 – 2027).

Đại hội Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ V (2022 – 2027) được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ IV (2016 – 2021); đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2022 – 2027), đồng thời bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cùng các chức danh lãnh đạo Hiệp hội Nhiệm kỳ V.

Thời gian qua, các Tiểu ban Đại hội đã hoàn thiện các văn kiện, Đề án nhân sự nhiệm kỳ V sau khi được toàn thể Ban Chấp hành Khóa IV và Hội viên tham gia ý kiến.

Căn cứ vào Nghị quyết số 04/NQ – HHBĐSVN ngày 11/01/2022 về tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ V (2022 – 2027); Thường trực Hiệp hội ra thông báo Tổ chức Đại hội trực tiếp tại Thủ đô Hà Nội và trực tuyến tại TP.HCM và các khu vực khác. 

Đại hội phiên thứ nhất diễn ra vào 13h30 – 17h30 chiều ngày 08/06/2022.

Đại hội phiên thứ hai diễn ra vào 07h30 – 11h30 sáng ngày 09/06/2022.

Trước ngày 25/5/2022, Văn phòng Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam sẽ gửi giấy mời đến toàn thể Hội viên và khách mời dự Đại hội Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nhiệm kỳ V (2022 – 2027).

Thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trân trọng đề nghị các hội viên bố trí thời gian dự Đại hội đúng quy định.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top