Aa

Thứ trưởng Bùi Hồng Minh: "Hiệp hội BĐS Việt Nam luôn chủ động và tiên phong nêu lên các vấn đề khó khăn vướng mắc trong tiếp cận đất đai"

Thứ Năm, 09/06/2022 - 10:19

"Thông tin tư vấn và phản biện của Hiệp hội BĐS Việt Nam là cơ sở tham khảo quan trọng để Bộ Xây dựng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản", Thứ trưởng Bùi Hồng Minh.

Sáng 9/6, tại Đại hội Hiệp hội BĐS Việt Nam nhiệm kỳ V (2022 – 2027), ông Bùi Hồng Minh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo hoạt động của Hiệp hội trong giai đoạn tới. Reatimes trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thứ trưởng Bùi Hồng Minh. 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành và địa phương,

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các vị khách quý và toàn thể Hội viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam,

Trải qua tròn 20 năm xây dựng và phát triển, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản đã có những đóng góp quan trọng vào thành công chung của ngành Xây dựng trong việc phát triển ổn định và lành mạnh thị trường bất động sản.

Đặc biệt, trọng nhiệm kỳ IV vừa qua, Hiệp hội đã phối hợp và tư vấn cho Bộ Xây dựng nói riêng và cung cấp thông tin, tư vấn, giám định, phản biện xã hội về các luật và quy định; triển khai tổ chức nhiều hoạt động, đề án chất lượng phục vụ cho sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam, tiêu biểu như:

Thứ nhất, Hiệp hội đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả vai trò của tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong phản biện và đóng góp ý kiến xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật cho thị trường bất động sản Việt Nam. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam luôn chủ động và tiên phong nêu lên các vấn đề khó khăn vướng mắc trong tiếp cận đất đai; trong thủ tục chuẩn bị đầu tư, xây dựng, quản lý sau đầu tư đối với các dự án kinh doanh bất động sản; các khó khăn vướng mắc làm hạn chế sự phát triển của thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, trong đó là các bất cập cụ thể ảnh hướng tới sự phát triển của phân khúc căn hộ du lịch (condotel); các vướng mắc trong việc phát triển dự án nhà ở xã hội.

Có thể khẳng định, thông tin tư vấn và phản biện của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam là cơ sở tham khảo quan trọng để Bộ Xây dựng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản.

Thứ hai, các hoạt động nghiên cứu khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn cao. Hàng năm, Hiệp hội tham gia vào một số đề tài nghiên cứu khoa học do Bộ Xây dựng giao. Hiệp hội đã cung cấp số liệu về thị trường, các luận cứ khoa học và thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng công tác, tham mưu cho Bộ Xây dựng và các ngành trong quá trình hoạch định chính sách, pháp luật có liên quan. Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản hàng tháng, hàng quý do Hiệp hội phát hành là nguồn thông tin tin cậy được các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông báo chí sử dụng thường xuyên và góp phần định hướng thị trường phát triển lành mạnh, hiệu quả và bền vững.

Thứ ba, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam không những tổ chức quy tụ rất nhiều doanh nghiệp bất động sản trong nước mà còn phát huy được vai trò cầu nối cho các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2022, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam không ngừng tổ chức các hoạt động ngoại giao, tiếp xúc, làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội quốc tế, nhằm tăng cường hợp tác, xúc tiến đầu tư cho các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam…

Thứ tư, với tiêu chí thiết thực và hiệu quả, hàng năm VNREA còn triển khai sâu rộng, mạnh mẽ các hoạt động kết nối và xúc tiến đầu tư để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy thị trường.

Kính thưa các đồng chí,

Thị trường bất động sản có vai trò quan trọng với nền kinh tế. Để tiếp tục nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp mà Hiệp hội đã đề xuất, tôi cho rằng cần chú ý thêm một số điểm sau:

Thứ nhất, Hiệp hội cần xây dựng chương trình hoạt động theo Chiến lược phát triển kinh tế - xá hội và Chương trình phát triển nhà ở quốc gia, Chương trình hành động và chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Trong giai đoạn tới, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia trong lĩnh vực luật, kinh tế, tài chính, đầu tư bất động sản… và các cơ quan quản lý đồng hành cùng doanh nghiệp bất động sản Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và nền kinh tế số đang phát triển nhanh. Đưa chuyển đổi số vào thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản.

Hiệp hội cần bám sát Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 được Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát riển nhà ở quốc gia đến năm 2030 của Chính phủ, Chương trình hành động và nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Xây dựng để xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hiệp hội phù hợp với tình hình thực tiễn, cụ thể:

(1) Góp ý về giải pháp phát triển đô thị gắn với sự vận hành và phát triển minh bạch của thị trường bất động sản, nhất là các đô thị vệ tinh của một số đô thị lớn; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước nâng cao chất lượng phát triển đô thị cả về kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng, kiến trúc, nhà ở, chất lượng sống của người dân.

(2) Góp ý về giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị; phát triển đô thị có tầm nhìn dài hạn; hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung; từng bước kết nối với mạng đô thị thông minh trong khu vực và thế giới; xây dựng các đô thị theo hướng đô thị xanh, văn minh, ứng phó biến đổi khí hậu...

(3) Góp ý về việc xây dựng cơ chế minh bạch đánh giá giá trị đất đai, thị trường bất động sản.

(4) Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, bất động sản công nghiệp và hoàn thiện khung pháp lý cho các loại hình BĐS… để góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2022 - 2030.

Thứ hai, Hiệp hội cần tiếp nhận và thực hiện tốt một số dịch vụ công trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh do các cơ quan quản lý Nhà nước chuyển giao, như tổ chức các hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật và hội nhập quốc tế; các khóa học bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực hiểu biết về kinh tế, pháp luật, môi trường, phòng chống cháy nổ, nghĩa vụ nộp thuế, các chế độ chính sách đối với người lao động cho các doanh nghiệp hội viên; nhận đặt hàng thực hiện những hoạt động nghiên cứu, phát triển ngành, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững.

Thứ ba, Hiệp hội nên tăng cường các hoạt động vận động chính sách, bảo vệ doanh nghiệp trong các tranh chấp hợp đồng thương mại; tổ chức giao lưu với các tổ chức quốc tế, các tổ chức, doanh nghiệp ở các địa phương khác; tham gia hoà giải các tranh chấp giữa hội viên, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh; tổ chức các diễn đàn, đối thoại, các cuộc tiếp xúc giữa doanh nghiệp, người sử dụng lao động với các cơ quan Nhà nước để trao đổi thông tin và ý kiến về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và môi trường kinh doanh; duy trì giao ban định kỳ giữa các hiệp hội doanh nghiệp và trao đổi thông tin, lập chung danh sách các doanh nghiệp hội viên giữa các hiệp hội; tham vấn thống nhất giữa các hiệp hội trong việc kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và lãnh đạo các địa phương về cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và vì phát triển bền vững.

Kính thưa các đồng chí,

Với những kinh nghiệm, thành quả và đà phát triển đáng tự hào, với sự năng động và trí tuệ tập thể, với trách nhiệm xã hội cao và khát vọng cống hiến mãnh liệt, luôn đồng hành cùng thị trường và công cuộc đổi mới, hội nhập của cả nước, xin chúc hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ tới sẽ chứng kiến nhiều kỳ vọng thành công mới trong bối cảnh bình thường mới của thị trường bất động sản nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung.

Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí đại biểu và các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top