thủ tục hành chính Hà Giang

Hà Giang: “Miền đất hứa” cho môi trường đầu tư

Hà Giang: “Miền đất hứa” cho môi trường đầu tư

Xúc tiến đầu tư

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đồng hành cùng doanh nghiệp đang đưa Hà Giang trở thành “miền đất hứa” cho môi trường đầu tư.

Lên đầu trang
Top