Aa

Thủ tục và điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Thứ Sáu, 18/08/2017 - 22:39

Bạn Phạm Viết Thật hỏi: Công ty em muốn thành lập Sàn giao dịch Bất động sản thì các điều kiện thế nào? Mong Luật sư giải đáp!

( Luật sư Vũ Ngọc Dũng - Giám đốc Công ty Luật Bắc Việt)

(Luật sư Vũ Ngọc Dũng - Giám đốc Công ty Luật Bắc Việt)

Trả lời:

Chào bạn Phạm Viết Thật, câu hỏi của bạn được Luật sư Vũ Ngọc Dũng – Giám đốc Công ty Luật Bắc Việt ( Đối tác Luật sư của REATIMES) trả lời bạn như sau:

I. Điều kiện để thành lập Sàn giao dịch bất động sản.

1. Điều kiện về pháp nhân:

Theo Luật kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành, quy định: để thành lập sàn giao dịch bất động sản thì các tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật,  và có chứng chỉ môi giới bất động sản. 

Sàn giao dịch bất động sản  thực hiện các dịch vụ: Moi giới bất động sản,  Định giá bất động sản;Tư vấn bất động sản;Quảng cáo bất động sản; Đấu giá bất động sản; Quản lý bất động sản. Vì vậy công ty bạn có thể lựa chọn về phạm vi hoạt động của sàn giao dịch khi quyết định thành lập.

2. Điều kiện về chứng chỉ:

Luật bất động sản quy định các tổ chức, cá nhân khi  kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản, và khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản. Như vậy bạn muốn mở Sàn giao dịch Bất động sản bạn cần đáp ứng điều kiện về chứng chỉ hành nghề như trên.

3. Điều kiện về thời gian hoạt động với trụ sở:

Luật Bất động sản quy định thì Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng; Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết.

4. Điều kiện về diện tích với Sàn Giao dịch Bất động sản:

Theo pháp luật quy định đối với Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động và và thêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung, đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch.

5. Điều kiện về cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản:

Pháp luật Bất động sản bắt buộc khi đưa vào kinh doanh thì sàn giao dịch bất động sản phải đảm bảo cơ cấu tổ chức của sàn phải bao gồm: giám đốc, các phó giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản đó.

6. Điều kiện người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản:

Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định153/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Kinh doanh Bất động sản là:
a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;
b. Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản;
c. Không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

7. Điều kiện thông báo hoạt động.

Trước khi tiến hành hoạt động, sàn giao dịch bất động sản phải gửi hồ sơ bao gồm: đăng ký kinh doanh và quy chế hoạt động về Sở Xây dựng địa phương. Sở Xây dựng địa phương có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa lên website của Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam.

8. Điều kiện về xây dựng bộ quy chế hoạt động bao gồm:

a. Những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sàn giao dịch bất động sản;

b. Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của các bộ phận của sàn giao dịch bất động sản;

c. Quy định về chế độ quản lý tài chính của sàn giao dịch bất động sản;

d. Quy định về quan hệ với khách hàng trong khi giao dịch;

e. Quy định về thông tin bất động sản đưa vào giao dịch; chế độ quản lý, cung cấp thông tin về bất động sản, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản;

II. Quy trình thủ tục thành lập Sàn Giao dịch bất động sản.

Sau khi công ty bạn đáp ứng đủ các điều kiện về thành lập sàn giao dịch bất động sản và soạn thảo đầy đủ hồ sơ thì ra quyết định thành lập sàn. Hồ sơ sẽ được thông báo và nộp lên Sở Xây dựng cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương để chờ xem xét giải quyết. Quy trình thưc hiện như hướng dẫn dưới đây:

1. Hồ sơ gồm có như sau:

a. Đơn thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản do phía công ty bạn hoặc luật sư soạn thảo;

b.Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ bất động sản hoặc kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trong cơ cấu ngành nghề.

c. Công ty bạn ra Quyết định ban hành Quy chế hoạt động, kèm theo Quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản có nội dung theo quy định theo luật.

d. Công ty bạn cung cấp Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh địa điểm giao dịch của sàn giao dịch bất động sản chính là hợp đồng thuê nhà hoặc giấy tờ khác chứng minh với thời hạn thuê tối thiểu 01 năm (12 tháng) kể từ ngày sàn giao dịch bất động sản bắt đầu hoạt động hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình nếu địa điểm thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân thành lập sàn có sẵn và sở hữu nó.

e. Công ty bạn cung cấp Báo cáo tài chính của công ty năm trước gần nhất với năm lập dự án và phải được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán xác nhận nếu công ty của bạn đã hoạt động trên 01 năm.

f. Công ty bạn cung cấp Bản sao hợp lệ chứng chỉ môi giới bất động sản của 02 nhân viên làm công việc môi giới bất động sản;

g. Công ty bạn ra Quyết định bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc sàn giao dịch bất động sản của bạn.

h. Công ty bạn cung cấp Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản của Người quản lý sàn;

i. Công ty bạn cung cấp Bản sao hợp lệ chứng chỉ định giá bất động sản của 02 nhân viên làm công việc định giá bất động sản nếu có chức năng định giá bất động sản khi hoạt động sàn.

2. Trình tự thực hiện thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản:

a. Nộp hồ sơ: Công ty bạn gửi bộ hồ sơ đã chuẩn bị nêu trên có đóng dấu công ty về việc thành lập sàn giao dịch bất động sản tại Phòng quản lý nhà và kinh doanh bất động sản, Sở xây dựng Hà Nội.

b. Lưu ý: Sở Xây dựng nơi bạn thành lập sàn sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ sẽ cho bạn giấy hẹn trả kết quả.

c. Thời gian: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Xây dựng gửi báo cáo Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa lên Website của mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam

d. Hồ sơ bị từ chối khi: Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc sàn giao dịch bất động sản không đủ điều kiện hoạt động, Sở Xây dựng thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

e. Hồ sơ hợp lệ: Nếu hồ sơ hợp lệ việc thành lập sàn giao dịch bất động sản của công ty bạn sẽ được hoàn thành trong thời gian 10 ngày làm việc nêu trên kể từ ngày nộp hồ sơ có phiếu hẹn trả kết quả.

f. Nộp lệ phí: Phía công ty bạn nộp lệ phí và nhận kết quả hành chính về việc thành lập sàn giao dịch Bất động sản.

Như vậy tất cả các thủ tục trên công ty bạn tiến hành đúng trình tự sẽ hoàn thành nhanh chóng việc thành lập sàn giao dịch bất động sản để hoạt động. Chúc bạn thành công trong công việc kinh doanh và phát triển công ty. REATIMES luôn đồng hành cùng quý độc giả để hỗ trợ pháp lý cho các bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với ban biên tập chuyên mục LUẬT SƯ TƯ VẤN của Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam ( REATIMES) để được hỗ trợ thêm. Hotline: 0913753918. Mail: dungvn@reatimes.vn

Chuyên mục xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Luật sư Vũ Ngọc Dũng – Giám đốc công ty Luật Bắc Việt ( www.bacvietluat.vn) đã tư vấn cho độc giả của chúng tôi.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top