Aa

Thừa Thiên Huế: Phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quản lý quy hoạch xây dựng

Đăng Hậu
Đăng Hậu
Thứ Tư, 27/12/2023 - 13:42

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 4 Điều 4, như sau: “UBND tỉnh (do Sở Xây dựng tham mưu) có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng bằng văn bản trước khi phê duyệt đối với đồ án quy hoạch chung đô thị mới, quy hoạch chung đô thị từ loại IV trở lên, quy hoạch chung xây dựng khu chức năng và quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng có quy mô trên 200ha. UBND cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng trước khi phê duyệt các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt”.

Thừa Thiên Huế: Phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quản lý quy hoạch xây dựng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng: UBND tỉnh ủy quyền Sở Xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế (theo định hướng toàn tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tổ chức lập các quy hoạch khác do UBND tỉnh giao đảm bảo tính độc lập giữa cơ quan lập quy hoạch với Hội đồng thẩm định quy hoạch.

UBND TP. Huế và các thị xã tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, đảm bảo tính độc lập giữa cơ quan lập quy hoạch với Hội đồng thẩm định quy hoạch, bao gồm: Quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế đô thị trong phạm vi hành chính do mình quản lý.

UBND tỉnh ủy quyền UBND TP. Huế và các thị xã tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng trong phạm vi hành chính do mình quản lý.

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng, quy hoạch tổng mặt bằng trong phạm vi hành chính do mình quản lý (trừ quy hoạch xây dựng quy định tại các điểm d và điểm đ khoản 2 Điều này). UBND các huyện tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đảm bảo tính độc lập giữa cơ quan lập quy hoạch với Hội đồng thẩm định quy hoạch, bao gồm: Quy hoạch xây dựng vùng huyện; quy hoạch chung các thị trấn; quy hoạch chi tiết thị trấn; quy hoạch tổng mặt bằng, thiết kế đô thị trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

UBND tỉnh ủy quyền UBND các huyện tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đô thị mới, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng trong phạm vi hành chính do mình quản lý. Quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng, quy hoạch tổng mặt bằng trong phạm vi hành chính do mình quản lý.

UBND tỉnh ủy quyền Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch: Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện; quy hoạch chung xây dựng khu chức năng (trừ khu chức năng cấp quốc gia), quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng, quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng khu chức năng có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của hai huyện (thành phố, thị xã hoặc huyện) trở lên.

Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế đô thị các khu vực có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của hai huyện (thành phố, thị xã hoặc huyện) trở lên và quy hoạch khác do UBND tỉnh giao thuộc khu vực có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh. Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế đô thị thuộc phạm vi Đô thị mới An Vân Dương và khu vực phát triển đô thị khác được UBND tỉnh giao. UBND cấp xã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trong phạm vi hành chính do mình quản lý.

Các chủ đầu tư tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư. Đối với các lô đất có quy mô nhỏ do một chủ đầu tư thực hiện (theo quy định tại khoản 4 Điều 1 và khoản 5 Điều 2 Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ) các chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch tổng mặt bằng khu vực được giao đầu tư.

Công bố quy hoạch xây dựng, UBND tỉnh ủy quyền Sở Xây dựng phối hợp với Bộ Xây dựng công bố đồ án Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế (theo định hướng toàn tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương) và các đồ án quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ Xây dựng lập, liên quan đến phạm vi địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TP. Huế, các thị xã và các huyện phối hợp với UBND cấp xã có liên quan tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch thuộc trách nhiệm tổ chức lập và ở địa giới hành chính do mình quản lý. UBND tỉnh ủy quyền Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã có liên quan tổ chức công bố công khai các đồ án quy hoạch được UBND tỉnh ủy quyền Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh tổ chức lập. UBND cấp xã tổ chức công khai đồ án quy hoạch chung của xã; quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án quy hoạch phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị (trong trường hợp liên quan đến phạm vi quy hoạch) tổ chức công bố công khai quy hoạch theo quy định. Các chủ đầu tư các dự án đối với lô đất có quy mô nhỏ theo quy định tại khoản 4 Điều 1 và khoản 5 Điều 2 Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ thực hiện công bố quy hoạch tổng mặt bằng khu vực triển khai dự án.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top