Thừa Thiên - Huế: Tâm thế, thời cơ và vận hội mới

PV: Xin ông cho biết một số kết quả chính mà tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đạt được trong năm 2022?

Ông Nguyễn Văn Phương: Năm 2022 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 phải chủ động thích ứng với tình hình mới để tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế; đồng thời phải tập trung xây dựng Thừa Thiên - Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh đã tích cực, tập trung triển khai nghiêm túc, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, kế hoạch, chương trình của địa phương… và đã đạt được những kết quả quan trọng, một số chỉ tiêu nổi bật có thể kể đến như sau:

Tốc độ tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) cả năm 2022 đạt mức kỷ lục cao nhất từ trước đến nay từ 8,5 - 9%; trong đó, khu vực dịch vụ tăng 10,9 - 11,5% cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ sau dịch Covid-19. GRDP ước đạt 65.700 tỷ đồng (giá hiện hành), GRDP bình quân đầu người đến năm 2022 ước đạt 56,4 triệu đồng, tương đương 2.405 USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 28.000 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ.

Một góc TP. Huế - đô thị di sản.

Công tác xúc tiến đầu tư có những kết quả nổi bật. Tính đến cuối tháng 10/2022, tỉnh đã cấp phép cho 29 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư cấp mới đạt 14.154 tỷ đồng. Có 7 dự án được cấp quyết định chủ trương và đang lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn kêu gọi đầu tư trên 3.523 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh cấp mới 35 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 20.000 tỷ đồng. Đặc biệt, thu ngân sách cả năm ước đạt 12.701 tỷ đồng, vượt 85,1% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

PV: Theo lộ trình và quyết tâm chính trị mà lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đặt ra là phấn đấu để đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025, ông có thể cho biết những thuận lợi và khó khăn của tỉnh trong việc thực hiện mục tiêu quan trọng này?

Ông Nguyễn Văn Phương: Nghị quyết số 54/NQ-TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đã xác định "đến năm 2025, Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh".

Hướng đến xây dựng đô thị trực thuộc Trung ương với các đặc thù về di sản, thời gian qua tỉnh đã xác định cụ thể phạm vi, ranh giới các khu vực di sản và các khu vực vùng đệm. Đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch đô thị theo hướng xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông.

Lãnh đạo Trung ương luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho Thừa Thiên - Huế phát triển.

Với sự quan tâm, chỉ đạo định hướng của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thừa Thiên - Huế có nhiều thuận lợi trong quá trình xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt sau Nghị quyết 54/NQ-TW của Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 về mở rộng địa giới hành chính TP. Huế; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 38/NQ-QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên - Huế và mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết số 26/NQ-UBTVQH15 và Nghị quyết 27/NQ-UBTVQH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1211, 1210 về phân loại đô thị và phân loại đơn vị hành chính có tính đến yếu tố đặc thù đối với Thừa Thiên - Huế.

Tuy nhiên, để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế gặp không ít khó khăn, thách thức. Cụ thể:

Thứ nhất, Thừa Thiên - Huế được biết đến là "Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam", "Thành phố văn hóa ASEAN", "Thành phố bền vững môi trường ASEAN", "Thành phố Xanh quốc gia" (Huế là "Thành phố Xanh quốc gia" đầu tiên của Việt Nam do Quỹ bảo tồn Thiên nhiên thế giới (WWF) trao bằng công nhận năm 2016). Quá trình phát triển thành phố trực thuộc Trung ương phải làm sao để bảo đảm điều kiện thuận lợi cho bảo tồn và phát triển đô thị di sản; giải quyết bài toán giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa; giữa bảo tồn, giữ gìn truyền thống và phát huy các giá trị di sản; giữa phát triển đô thị di sản và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương; giữ được các thương hiệu mà thành phố đã dày công xây dựng và định vị.

Thứ hai, tỉnh có diện tích tự nhiên tương đối lớn, gần 5.000km2 và để phát triển đô thị, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thành phố trực thuộc Trung ương, đòi hỏi tổng vốn đầu tư cho giai đoạn 2021 - 2025 lên đến gần 180.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, việc huy động các nguồn lực đầu tư trở thành thách thức rất lớn đối với tỉnh.

Thứ ba, việc phải bảo tồn di sản, gìn giữ văn hóa đặc sắc và bảo vệ môi trường sinh thái đã tạo nên các rào cản đối với hoạt động kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, đóng góp nguồn thu ngân sách lớn...

Cụ thể, để bảo tồn di sản và cảnh quan thiên nhiên, tỉnh đã phải từ chối nhiều dự án công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nhiều dự án thương mại có nguy cơ phá vỡ cảnh quan... Hơn nữa, nhu cầu vốn trùng tu, bảo tồn di tích hằng năm trên địa bàn tỉnh khá cao, trên 1.000 tỷ đồng/năm, trong khi thu ngân sách của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nguồn lực hỗ trợ của Trung ương và các nguồn vốn huy động khác còn hạn chế.

Thứ tư, xuất phát điểm của nền kinh tế thấp, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, chưa có ngành kinh tế dẫn dắt; chưa tự cân đối ngân sách; GRDP bình quân đầu người thấp hơn bình quân cả nước... tạo ra thách thức cho tỉnh trong việc nâng cao thu nhập để sớm đạt chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đối với đô thị trực thuộc Trung ương.

Thứ năm, nằm trong Vùng duyên hải miền Trung, chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt…; thách thức đặt ra cho tỉnh trong xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, bố trí, tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội làm sao để thích ứng với biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan.

Để phát triển đô thị Huế đậm đà bản sắc, chính quyền Thừa Thiên - Huế luôn coi trọng, bảo tồn các giá trị di sản, văn hóa.

PV: Tỉnh đang triển khai công tác quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ông có thể cho biết chi tiết hơn để người dân, bạn bè trong và ngoài nước hình dung về tầm vóc một đô thị Huế trong tương lai?

Ông Nguyễn Văn Phương: Thông qua Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên - Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bức tranh đô thị Huế trong tương lai được cụ thể hóa theo hướng là đô thị hướng biển trên cơ sở thích ứng với biến đổi khí hậu; theo mô hình tập hợp các đô thị. Mô hình này được cấu thành bởi đô thị trung tâm và các đô thị văn hóa, sinh thái cảnh quan thân thiện với môi trường được phát triển bền vững trong mối quan hệ gắn kết đô thị - nông thôn - thiên nhiên.

Riêng đô thị Huế sẽ hình thành ba khu vực trung tâm: (1) Vùng trung tâm Khu vực lõi bao gồm TP. Huế - Hương Trà - Hương Thủy là trung tâm dịch vụ tổng hợp về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, du lịch, thương mại, tài chính ngân hàng, vận tải, CNTT và truyền thông, giải trí…; đồng thời là một trung tâm của vùng và cả nước về văn hóa - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; (2) Trung tâm đô thị phía Tây Bắc với hạt nhân là đô thị Phong Điền là trung tâm khu vực về dịch vụ du lịch, y tế, công nghiệp...; (3) Trung tâm đô thị phía Nam với hạt nhân là đô thị Chân Mây - Lăng Cô trở thành đô thị cảng với lợi thế cảng nước sâu, trở thành đầu mối giao thông đường biển quan trọng, cung cấp các dịch vụ cảng nước sâu và điều phối hàng hóa, trung tâm logistics trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Khu đô thị mới ở TP. Huế.

PV: Thưa ông, quy hoạch có vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Xin ông cho biết những giá trị nào sẽ là xuyên suốt, mang tính cốt lõi mà tỉnh bám sát, theo đuổi trong quá trình quy hoạch, phát triển?

Ông Nguyễn Văn Phương: Thừa Thiên - Huế xác định xây dựng và phát triển phải trên cơ sở khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, của vùng, nhất là sự kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa, lịch sử đặc sắc, phong phú với cảnh quan tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, vị trí cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông - Tây và con người Huế. Một số giá trị xuyên suốt, mang tính cốt lõi mà tỉnh luôn bám sát, theo đuổi trong quá trình quy hoạch là:

Phải bảo tồn và tôn tạo các giá trị di sản, văn hóa, trong đó xác định di sản và văn hóa là những lợi thế đặc thù của Thừa Thiên - Huế trong phát triển. Phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển văn hóa. Phát triển thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm điều kiện thuận lợi cho bảo tồn và phát triển đô thị có đặc thù về di sản. Ngoài ra, cần tập trung khai thác các giá trị di sản, văn hóa để phát triển các cụm ngành kinh tế chiến lược như du lịch, công nghiệp văn hóa.

Đồng thời, phải bảo vệ và gìn giữ môi trường tự nhiên, các giá trị cảnh quan thiên nhiên và môi trường sống. Phát triển có chọn lọc một số ngành công nghiệp mũi nhọn đáp ứng tốt các tiêu chí về môi trường, không chấp nhận đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế. Đây là kim chỉ nam trong hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Thừa Thiên - Huế từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0, tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ tiên tiến, hiện đại, hướng đến xây dựng đô thị thông minh, giúp nâng cao, cải thiện chất lượng đời sống người dân.

PV: Thưa Chủ tịch, những năm qua tỉnh luôn mở rộng cánh cửa thu hút đầu tư, có nhiều chính sách ban hành để đón những làn sóng đầu tư, tuy nhiên kết quả vẫn chưa được như mong muốn. Theo ông, đâu là nguyên nhân và hướng khắc phục để Thừa Thiên - Huế trở thành vùng đất hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước thời gian tới?

Ông Nguyễn Văn Phương: Được sự quan tâm, chỉ đạo thống nhất từ các cấp chính quyền địa phương, môi trường đầu tư của tỉnh từng bước được cải thiện theo hướng ngày càng công khai, minh bạch. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa được như mong muốn do các nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan, như ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 làm hạn chế các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến tỉnh Thừa Thiên - Huế khảo sát, đánh giá cơ hội và triển khai các công việc có liên quan đến dự án đầu tư. Nguồn vốn đầu tư theo đó cũng bị ảnh hưởng khá nhiều; quy hoạch xây dựng chưa được lập gây khó khăn, kéo dài ảnh hưởng tiến độ cấp phép đầu tư; một số khu đất bị điều chỉnh bởi các quy hoạch khác nhau, tuy nhiên, các quy hoạch này lại không thống nhất về mục đích sử dụng, chỉ tiêu quy hoạch…

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo công tác đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị.

Để khắc phục những nguyên nhân, từng bước xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành vùng đất hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tỉnh đã định hướng và đưa ra các giải pháp cụ thể như sau:

- Định kỳ 6 tháng sẽ xây dựng, cập nhật danh mục các dự án thu hút đầu tư, ưu tiên kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực tập trung kêu gọi của tỉnh, tập trung ở các địa bàn: Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, các khu công nghiệp, khu đô thị mới An Vân Dương, địa bàn TP. Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và các huyện Phú Lộc, Phong Điền, Phú Vang, Quảng Điền, Nam Đông, A Lưới.

- Tiến hành xác định diện tích, quy mô, hiện trạng, quy hoạch và các vấn đề liên quan để xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc trình chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm.

- Tổ chức lập quy hoạch phân khu các khu vực có tiềm năng phát triển làm cơ sở kêu gọi đầu tư. Công bố công khai các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngoài ra, trong năm 2022, tỉnh đã thành lập 4 Tổ công tác liên ngành do đồng chí Chủ tịch và các Phó chủ tịch trực tiếp chỉ đạo để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn. Chúng tôi tin tưởng với 4 Tổ công tác này, trong thời gian tới, tiến độ triển khai các dự án sẽ tăng tốc tối đa để sớm đưa các dự án đi vào hoạt động, tạo bước chuyển biến tích cực lớn trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh.

Không gian đô thị TP. Huế.

PV: Liên quan đến lĩnh vực bất động sản, trong đó có những phân khúc là thế mạnh của tỉnh như bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản công nghiệp, bất động sản nhà ở, ông có kỳ vọng, dự báo gì với những lĩnh vực này trong năm 2023?

Ông Nguyễn Văn Phương: Để đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Thừa Thiên - Huế tích cực đẩy mạnh các dự án đầu tư công với nguồn vốn lên đến hàng ngàn tỷ đồng và đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó có lĩnh vực bất động sản, bao gồm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản công nghiệp, bất động sản nhà ở, là những lĩnh vực thế mạnh của tỉnh.

Hiện nay, tỉnh đang triển khai lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên - Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên - Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, theo định hướng toàn tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, các đồ án Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030, một số đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) các phường, khu vực định hướng thành lập phường của các huyện, thị xã đang tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt; dự kiến năm 2023 cũng sẽ hoàn thành phê duyệt, là cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện các dự án bất động sản đang trong quá trình thực hiện thủ tục để kêu gọi đầu tư.

Trong năm 2023, sau khi các đồ án quy hoạch nêu trên được phê duyệt, các dự án bất động sản sẽ được triển khai thuận lợi, tôi kỳ vọng sẽ có nhiều dự án được đẩy nhanh tiến độ, sớm thi công đi vào hoạt động, góp phần xây dựng Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025. Theo đó, dự báo sẽ thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư quan tâm đến với Thừa Thiên - Huế trên nhiều lĩnh vực, không chỉ lĩnh vực bất động sản.

 

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC TRONG QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ ĐỂ TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

PV: Thưa ông, lãnh đạo tỉnh sẽ định hướng những mũi đột phá nào vào năm 2023, năm có tính chất bản lề trong tiến trình đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương?

Ông Nguyễn Văn Phương: Năm 2023 là năm rất quan trọng trong tiến trình thực hiện mục tiêu đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Chính vì vậy, tỉnh sẽ dốc toàn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tập trung hoàn thành và triển khai hiệu quả các quy hoạch, đề án quan trọng. Hoàn thành các quy hoạch, đề án: (1) Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên - Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên - Huế đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065; (3) Đề án phân loại đô thị Thừa Thiên - Huế trực thuộc Trung ương, bao gồm phân loại đô thị loại IV đối với đô thị Phong Điền; (4) Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (5) Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính Thừa Thiên - Huế; (6) Xây dựng Đại học Huế trở thành đại học quốc gia; (6) Đề án Khu công nghệ cao Thừa Thiên - Huế.

Thứ hai, tập trung huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Triển khai hiệu quả Kế hoạch 231/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU ngày 13/5/2022 của Tỉnh uỷ (khoá XVI) thực hiện Nghị quyết 38/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế, Nghị định số 84/2022/NĐ-CP về việc thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế để huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ưu tiên cho các công trình hạ tầng trọng điểm, cấp thiết, có tính lan tỏa, động lực.

Cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, đảm bảo nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tiền lương. Tăng cường các biện pháp để quản lý và bồi dưỡng nguồn thu.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm thu hút đầu tư khu vực kinh tế tư nhân và huy động vốn trong dân thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; chú trọng phát triển kinh tế tập thể. Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ hình thành các vùng có quỹ đất tập trung, có quy mô lớn làm cơ sở cho việc thu hút, kêu gọi đầu tư.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư. Tranh thủ tối đa và quản lý hiệu quả nguồn vốn ODA để đầu tư các công trình trọng điểm, quy mô lớn. Thực hiện tốt việc đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Năm 2023 là năm rất quan trọng trong tiến trình thực hiện mục tiêu đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ ba, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế dựa trên các lợi thế ngành dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển. Trong đó, du lịch là mũi nhọn; dịch vụ y tế chuyên sâu, giáo dục chất lượng cao, tài chính, ngân hàng, cảng biển, logistics, đào tạo nguồn nhân lực là nòng cốt; công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao là bứt phá; kinh tế biển là thiết yếu.

Thứ tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả quy hoạch; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng để phát triển đô thị và phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh theo kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, TP. Huế mở rộng đạt chuẩn đô thị loại I; xây dựng huyện Phong Điền đạt chuẩn đô thị loại IV, đô thị Chân Mây đạt tiêu chí đô thị loại III; nâng cấp và hình thành các đô thị mới: Vinh Hiền, Vinh Hưng, Vinh Thanh, Vinh Xuân, Thanh Hà, Phú Mỹ, Phong An, Điền Lộc đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

Ưu tiên đầu tư xây dựng phát triển khung hạ tầng, phát triển đô thị, đặc biệt là các tuyến đường quan trọng và hạ tầng đô thị TP. Huế, Phong Điền… theo định hướng phát triển của tỉnh.

Tiếp tục đầu tư xây dựng các khu đô thị kiểu mẫu; đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại hạ tầng cấp điện, nước, chiếu sáng, viễn thông, thoát nước, xử lý nước thải... phục vụ tốt dân sinh và chức năng đô thị hiện đại, thông minh.

PV: Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông!

Thế Công

Bài viết cùng tác giả Mai Đình Toàn (thực hiện) »

Nên đọc
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP