Reatimes.vn

TAG:

tích hợp trò chơi vào kiến trúc

  • 26/08/2022, 14:15

    Vì sao nên hướng tới xây dựng thành phố vì trẻ em?

    Vì sao nên hướng tới xây dựng thành phố vì trẻ em?

    Trong đời sống hiện đại những đứa trẻ đang dần đánh mất thời thơ ấu của mình trong một môi trường khép kín và bó hẹp quá mức. Các đô thị bền vững phải được xây dựng vì lợi ích của con người, trong đó cần có trẻ em.


TOP