Aa

Tiền Giang: Đề án 06 góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Thứ Sáu, 22/12/2023 - 11:33

Qua 2 năm triển khai Đề án 06 đã mang lại cho tỉnh Tiền Giang những kết quả rất cụ thể, thiết thực, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Đó là đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt Đề án 06), vào chiều ngày 21/12.

Tiền Giang: Đề án 06 góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững- Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.

Tại điểm cầu trực tuyến Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang, tham dự có ông Phạm Văn Trọng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh...

Theo đó, Đề án 06 có 07 quan điểm chỉ đạo lớn, với mục tiêu tổng quát ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích: Giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ phát triển công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp.

Qua 02 năm triển khai Đề án 06 đã đạt một số kết quả nổi bật là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện được tiến hành quyết liệt, thường xuyên, liên tục, bài bản với quyết tâm chính trị cao từ cấp Trung ương đến địa phương. Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành 6 chỉ thị, 23 nghị quyết, 4 công điện với 413 nhiệm vụ; lãnh đạo Chính phủ đã họp giao ban 33 buổi. Mô hình Tổ công tác triển khai Đề án 06 được kiện toàn ba cấp với 63 tổ công tác cấp tỉnh, 705 tổ công tác cấp huyện và 10.599 tổ công tác cấp xã. Nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về thực hiện Đề án 06 ngày càng được nâng cao, đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách tạo khuôn khổ cho chuyển đổi số quốc gia nói chung và Đề án 06 nói riêng được triển khai tích cực, hiệu quả. Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Căn cước; hoàn thành 04 văn bản quy phạm pháp luật và sửa đổi, bổ sung 19 nghị định liên quan.

Bên cạnh đó, đã triển khai dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đã có hơn 11,2 triệu tài khoản và hơn 35,4 triệu hồ sơ nộp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; triển khai 38/53 dịch vụ công thiết yếu, giúp tiết kiệm hằng năm trên 2.500 tỷ đồng.

Đồng thời, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu các Bộ, ngành, địa phương. Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối, chia sẻ, xác thực, làm sạch dữ liệu với 15 Bộ, ngành, 63 địa phương, 1 doanh nghiệp nhà nước và 3 doanh nghiệp viễn thông với hơn 1,3 tỷ lượt tra cứu, khai thác thông tin công dân.

Các cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm, hộ tịch, đất đai, tài chính, cán bộ, công chức, viên chức đang được hoàn thiện, kết nối, chia sẻ với Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư. Tạo lập nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái công dân số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Hoàn thành cấp 100% căn cước công dân gắn chip cho công dân; cấp trên 70 triệu tài khoản định danh điện tử. Đẩy mạnh sử dụng nền tảng định danh điện tử (VNeID), như: đã tích hợp 2,2 triệu dữ liệu đăng ký phương tiện, 10,2 triệu dữ liệu giấy phép lái xe, 16,8 triệu dữ liệu bảo hiểm y tế; làm thủ tục hàng không cho chuyến bay nội địa; khai báo lưu trú; giấy chứng nhận tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19; tích hợp thông tin cư trú của công dân…

Ngoài ra, công tác bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân được được quan tâm, chú trọng. Hiện có 63% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước được phê duyệt cấp độ an toàn, tăng 32,5% so với năm 2022.

Riêng tại Tiền Giang, nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 đã cơ bản hoàn thành và đạt một số kết quả nổi bật: Cổng dịch vụ công của tỉnh đã được kết nối chính thức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào ngày 05/01/2023. Hoàn thành 02 nhiệm vụ cấp Căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân, tính đến ngày 20/12/2023 đã cấp trên 1,8 triệu hồ sơ và hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử. 100% (216/216) cơ sở khám, chữa bệnh dùng thẻ Căn cước công dân khám, chữa bệnh thay thẻ bảo hiểm y tế, tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân cho người dân, đạt 95,42%. Dữ liệu hộ tịch số hóa, đạt 74,34%; số hóa dữ liệu đất đai, đạt 100% số mới phát sinh; thu thập thông tin người lao động, đạt 60%. Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt: Đã thu thập thông tin của 86.046/104.676 đối tượng, có 15.493 đối tượng đã có tài khoản ngân hàng và thực hiện chi trả trực tiếp vào tài khoản cho 3.797 đối tượng. Công tác làm sạch dữ liệu: Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cập nhật trên 1,5 triệu số định danh cá nhân trên dữ liệu quản lý đạt tỷ lệ 98,81%; dữ liệu dân cư hoàn thành làm sạch 10 nhóm chỉ tiêu còn 06 nhóm đang thực hiện là nhiệm vụ thường xuyên. Triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt: Các cơ sở y tế, giáo dục, điện, nước, nộp thuế... đều triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; có 02 chợ, 04 tuyến đường, hơn 422 ngàn điểm kinh doanh tạo mã QR thực hiện mua bán không dùng tiền mặt; có 1.413 máy POS/MPOS thanh toán không dùng tiền mặt. Đang triển khai thực hiện 21/44 “mô hình điểm” nhằm đẩy mạnh các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những kết quả nổi bật; đồng thời chỉ ra những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong triển khai Đề án 06 trong 02 năm qua, cũng như đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc triển khai Đề án 06 nói riêng và chuyển đổi số quốc gia nói chung.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được, nhất là vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, sự quyết liệt, sâu sát của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của Bộ, ngành, địa phương; sự nỗ lực, chung tay đồng hành, tham gia có hiệu quả của doanh nghiệp công nghệ; sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, kết quả đến nay mới chỉ là bước đầu, vẫn còn nhiều việc phải làm phía trước và đồng ý lựa chọn chủ đề của năm 2024 là "Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh triển khai Đề án 06, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp".

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cơ bản nhất trí với các đề xuất về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 của Tổ công tác Đề án 06 (với 18 nhiệm vụ chung, 52 nhiệm vụ cụ thể) và nhấn mạnh 04 nhóm nhiệm vụ chủ yếu: Thứ nhất, về triển khai các nhiệm vụ cấp bách từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thứ hai, các Bộ, ngành khẩn trương, tập trung giải quyết 10 nhiệm vụ chậm tiến độ theo lộ trình Đề án 06 và 17 nhiệm vụ chậm tiến độ theo các chỉ thị, nghị quyết, công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thứ ba, các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ theo lộ trình của Đề án 06 năm 2024. Thứ tư, là triển khai các nhiệm vụ theo lộ trình tại Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia, tập trung vào phương án xây dựng, triển khai, tổ chức bộ máy của Trung tâm. Đồng thời, sớm xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia.../.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top