Reatimes.vn

"PGS. TS. Phạm Sỹ Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng"

  • 29/07/2018, 19:00

    Đất - không thể sử dụng vô tội vạ

    Đất - không thể sử dụng vô tội vạ

    Cuộc chuyển đổi đất nông nghiệp thành phi nông nghiệp là một quá trình tất yếu. Nhưng chúng ta nên chú ý rằng đây là sự chuyển đổi đơn chiều không thể quay lại được, nếu ngày nào đó nhận ra sai lầm.


TOP