Reatimes.vn

Diễn đàn Bất động sản mùa thu lần thứ 1

"Ths. Nguyễn Văn Đỉnh - Chuyên gia Luật đất đai"

 • 15/03/2023, 06:09

  Luật Đất đai xung đột với Luật Đấu thầu và Luật Đầu tư

  Luật Đất đai xung đột với Luật Đấu thầu và Luật Đầu tư

  Các dự án đầu tư kinh doanh mà pháp luật quy định phải đấu thầu nhưng không đáp ứng các tiêu chí, điều kiện của dự án có sử dụng đất theo Luật Đất đai thì áp dụng cơ chế nào để thu hồi, giao đất, cho thuê đất?

 • 13/03/2023, 06:09

  “Ách tắc“ dự án đô thị dưới 20ha

  “Ách tắc“ dự án đô thị dưới 20ha

  Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Luật Đất đai (sửa đổi) là phải khắc phục được tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, “xung đột” với các luật liên quan để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

 • 10/03/2023, 06:12

  Bất cập giao đất làm nhà ở xã hội và chồng chéo quy định “phân lô, bán nền“

  Bất cập giao đất làm nhà ở xã hội và chồng chéo quy định “phân lô, bán nền“

  Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Luật Đất đai (sửa đổi) là phải khắc phục được tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, “xung đột” với các luật liên quan để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

 • 09/03/2023, 06:12

  Những “khoản nợ” trong dự thảo Luật Đất đai

  Những “khoản nợ” trong dự thảo Luật Đất đai

  Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Luật Đất đai (sửa đổi) là phải khắc phục được tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, “xung đột” với các luật liên quan để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

 • 13/02/2023, 06:06

  “Giải cứu” khẩn cấp nhà ở xã hội

  “Giải cứu” khẩn cấp nhà ở xã hội

  Bộ Xây dựng đề xuất 6 nhóm chính sách “giải cứu” nhà ở xã hội, trong đó có hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất và bốc thăm lựa chọn chủ đầu tư dự án thay cho đấu thầu.


TOP