"Theo Kiều Trang/Đầu tư Chứng khoán"

  • 05/04/2021, 06:30

    Bài toán khó trong dự án đường sắt cao tốc

    Bài toán khó trong dự án đường sắt cao tốc

    Nhận thấy tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc trong nước, nhiều cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu đã vào cuộc với mong muốn sớm hiện thực hóa dự án, song bài toán khó vẫn ở trước mắ


TOP