Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Tín dụng bất động sản tăng cao hơn tăng trưởng dư nợ chung

Tín dụng bất động sản tăng cao hơn tăng trưởng dư nợ chung

Dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản tăng cao hơn mức tăng trưởng dư nợ chung, nhưng tập trung chủ yếu vào phục vụ mục đích tự sử dụng.
06:15, 13/10/2020
Ảnh minh họa.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Báo cáo gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch Cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, định hướng năm 2021 của ngành ngân hàng.

Cụ thể, NHNN cho biết, nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, từ năm 2016 đến nay, tín dụng đều có mức tăng trưởng dương ngay từ những tháng đầu năm và có mức tăng trưởng bình quân năm trên 16%.

Cơ cấu tín dụng có sự điều chỉnh tích cực, trong đó tín dụng tập trung vào lĩnh vực đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế như lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát chặt chẽ.

Báo cáo của NHNN cũng cho biết, dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản tăng cao hơn mức tăng trưởng dư nợ tín dụng chung, nhưng tập trung chủ yếu vào dư nợ phục vụ mục đích tự sử dụng.

Cụ thể, tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với mục đích kinh doanh bất động sản trong tổng dư nợ lĩnh vực bất động sản ngày càng giảm (31/12/2017 là 45,63%, 31/12/2018 là 35,49%, 31/12/2019 là 32,95%).

Đến cuối tháng 7/2020, tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản tăng 4,84% so với cuối năm 2019 (cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung là 3,45%), chiếm 19,7% tổng dư nợ tín dụng; trong đó, bất động sản phục vụ mục đích kinh doanh tăng 7,55%, chiếm 34,61% tổng dư nợ tín dụng bất động sản; bất động sản phục vụ mục đích tự sử dụng tăng 3,46%, chiếm 65,39% tổng dư nợ tín dụng bất động sản.

Ngoài dữ liệu trên, báo cáo của NHNN cũng nêu cụ thể tình hình tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh chứng khoán qua các năm 2018 là 14,7%, năm 2019 là 7,49%, đến cuối tháng 8/2020, giảm 10,35%, chiếm 0,32%.

Tăng trưởng tín dụng phục vụ đời sống đã được kiểm soát qua các năm, trong đó, năm 2016 là 48%, năm 2017 là 36,07%; năm 2018 là 29,59%; năm 2019 là 19,49%, đến cuối tháng 7/2020 tăng 2,25%, chiếm 20,09%.

Cũng theo báo cáo, bình quân giai đoạn 2016 - 2019, dư nợ lĩnh vực BOT, BT giao thông tăng 10,82%, chiếm 1,51%, tốc độ tăng giảm mạnh qua các năm và tỷ trọng cũng có xu hướng giảm. Đến cuối tháng 6/2020, dư nợ lĩnh vực này tăng 0,49%, chiếm 1,31%.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP