Tổ chức KOICA

Tuyên Quang: Tổng kết dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn giai đoạn 2019-2023

Tuyên Quang: Tổng kết dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn giai đoạn 2019-2023

Địa phương

Ngày 13-12, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức tổng kết Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn giai đoạn 2019-2023 do Tổ chức KOICA - cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tài trợ và vốn đối ứng của tỉnh.

Lên đầu trang
Top