Aa

Tổ chức quy hoạch một loạt khu đô thị, khu du lịch ở vùng Đông Quảng Nam

Thứ Ba, 19/10/2021 - 15:50

HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua các nhiệm vụ quy hoạch quan trọng, bao gồm 4 khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ; quy hoạch vùng liên huyện; quy hoạch khu vực ven biển và quy hoạch sông Thu Bồn.

Quy hoạch 4 khu dân cư, đô thị

4 khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ vừa được thông qua nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu xây dựng (1/2000) bao gồm: Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 2; Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 3; Khu đô thị Tam Anh Bắc; Khu dân cư, dịch vụ du lịch gắn với làng nghề Tam Tiến. Được biết, các khu dân cư đô thị này đều nằm trong khu kinh tế mở Chu Lai và thời gian lập quy hoạch sẽ từ năm 2021 - 2023.

Bản đồ quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai và vùng Đông tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 2 sẽ được nghiên cứu, lập quy hoạch với diện tích khoảng 2.785ha, thuộc địa phận các xã Bình Minh, Bình Đào, Bình Hải, Bình Triều, Bình Sa của huyện Thăng Bình. Đây sẽ là khu dân cư đô thị kết hợp với các loại hình dịch vụ và du lịch theo các tiêu chí tương đương đô thị loại 2, đáp ứng nhu cầu ở, phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch ven sông - ven biển cho khu vực phía Bắc Khu kinh tế mở Chu Lai cũng như vùng Đông tỉnh Quảng Nam. Dự kiến, khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 2 sẽ bao gồm 6 phân khu chức năng: Khu vực ở, khu vực công cộng - dịch vụ; khu vực du lịch tập trung ven biển; khu vực mở ven biển, ven sông; khu vực nông nghiệp; khu vực công viên cây xanh.

Đối với Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 3, tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 1.828ha. Tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch sẽ là khu dân cư đô thị kết hợp với các loại hình dịch vụ và du lịch theo các tiêu chí tương đương đô thị loại 2, đáp ứng nhu cầu ở, phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch ven sông cho khu vực phía Bắc Khu kinh tế mở Chu Lai cũng như vùng Đông tỉnh Quảng Nam. Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 3 thuộc địa phận các xã Bình Sa và Bình Nam, huyện Thăng Bình.

Khu dân cư đô thị này sẽ được định hướng không gian mở, khu trung tâm, đặc biệt là các khu vực ven sông Trường Giang, dọc theo trục đường Võ Chí Công; không gian các khu chức năng liên kết với cảnh quan phù hợp giữa các khu vực ở và khu vực Khu công nghiệp, các khu du lịch tập trung; không gian cảnh quan các khu vực du lịch tập trung ven sông Trường Giang, tổ chức các loại hình du lịch tập trung lớn, mang tính chất cấp vùng, là điểm nhấn của khu vực phía Bắc Khu kinh tế mở Chu Lai cũng như khu vực vùng Đông tỉnh Quảng Nam và khu vực miền Trung. Về phân khu chức năng, khu dân cư đô thị này cũng sẽ có 6 phân khu chức năng như của khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 2.

Vùng Đông Nam Quảng Nam
Vùng Đông Nam Quảng Nam 

Khu đô thị Tam Anh Bắc sẽ được nghiên cứu lập quy hoạch với tổng diện tích khoảng 1.157ha, thuộc địa phận các xã Tam Anh Bắc và xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành. Đây là khu dân cư đô thị kết hợp với các loại hình dịch vụ và du lịch theo các tiêu chí tương đương đô thị loại 2, đáp ứng nhu cầu ở, tái định cư, phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch ven sông cho khu vực phía Nam Khu kinh tế mở Chu Lai cũng như vùng Đông tỉnh Quảng Nam. Khu vực bố trí khu dân cư đô thị đáp ứng nhu cầu ở để phát triển đô thị và tái định cư cho Khu công nghiệp Tam Anh và các dự án đầu tư xây dựng khác. Từng bước hình thành Khu đô thị Tam Anh, đáp ứng một phần nhu cầu ở cho các đối tượng là chuyên gia, lao động tay nghề cao trong các Khu công nghiệp cũng như các cư dân tại địa phương và nơi khác đến. Dự kiến, Khu đô thị Tam Anh Bắc sẽ có 4 phân khu chức năng chính: Khu vực ở; khu vực công cộng - dịch vụ; khu vực mở ven sông; khu vực công viên cây xanh.

Đối với Khu dân cư, dịch vụ du lịch gắn với làng nghề Tam Tiến, đây sẽ là khu dân cư gắn với phát triển du lịch, làng nghề, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu du lịch cộng đồng trong đó kết hợp các loại hình làng nghề đặc trưng tại khu vực, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho khu vực ven sông ven biển phía Nam Khu kinh tế mở Chu Lai cũng như vùng Đông tỉnh Quảng Nam. Khu dân cư này được nghiên cứu quy hoạch trên tổng diện tích khoảng 1.374ha, thuộc địa phận xã Tam Tiến, huyện Núi Thành với 6 phân khu chức năng chính: Khu vực ở, khu vực công cộng - dịch vụ; khu vực du lịch tập trung ven biển, dọc theo trục đường Võ Chí Công; khu vực mở ven sông; khu vực nông nghiệp; khu vực công viên cây xanh.

Xây dựng vùng Đông trở thành vùng “rất đáng sống”

Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và năm 2045 sẽ bao gồm 9 huyện, thị xã, thành phố, gồm: Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ với tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 2.743km2.

Khu vực Đông Nam Quảng Nam vẫn còn nhiều diện tích đất để phát triển khu dân cư, khu đô thị
Khu vực Đông Nam Quảng Nam vẫn còn nhiều diện tích đất để phát triển khu dân cư, khu đô thị

Vùng Đông sẽ là vùng kinh tế tổng hợp thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và tỉnh Quảng Nam, với các ngành kinh tế chủ đạo là kinh tế biển, dịch vụ, du lịch, công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Đây là khu vực tập trung các đô thị lớn, nơi bố trí các trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh, các trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao lớn của toàn tỉnh và khu vực. Tạo động lực, hỗ trợ các vùng khác phát triển.

Theo đó, mục tiêu lập quy hoạch để xây dựng vùng Đông thành một khu vực quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với hệ sinh thái, văn hóa đa dạng; kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, khoa học và công nghệ. Đầu tư phát triển vùng ven biển trở thành chuỗi đô thị - trung tâm dịch vụ, du lịch - công nghiệp sạch - nông nghiệp công nghệ cao; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử; phục hồi hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phấn đầu đưa kinh tế biển và vùng ven biển của tỉnh phát triển mạnh, giữ vai trò chủ lực trong nền kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Tổ chức lại và triển khai, đưa vào hoạt động hiệu quả các nhóm dự án trọng điểm vùng Đông Nam.

Hạ tầng giao thông cơ bản được đầu tư, kết nối liên vùng ở Quảng Nam
Hạ tầng giao thông cơ bản được đầu tư, kết nối liên vùng ở Quảng Nam

Cùng với đó, xây dựng vùng Đông trở thành khu vực quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, khoa học và công nghệ… Phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai theo mô hình khu kinh tế tổng hợp, phấn đấu trở thành khu kinh tế động lực của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước.

Định hướng tổ chức không gian toàn vùng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 bao gồm: Không gian xây dựng đô thị, nông thôn; không gian công nghiệp tập trung - tiểu thủ công nghiệp; không gian du lịch; không gian sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; không gian cảnh quan./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top