Reatimes.vn

Tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 53,5 tỷ trong 7 tháng đầu năm

Tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 53,5 tỷ trong 7 tháng đầu năm

Thông tin từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 7 năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53,5 tỷ USD, giảm 2,5% so với tháng trước.
16:44, 02/08/2021

Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 26 tỷ USD, giảm 4,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 27,5 tỷ USD, giảm 0,6%. 

So với cùng kỳ năm trước, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 371,16 tỷ USD, tăng mạnh 29,5%; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 184,33 tỷ USD, tăng 24,8% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 186,83 tỷ USD, tăng 34,4%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2021 ước tính thâm hụt 1,5 tỷ USD. Qua đó, nâng mức thâm hụt trong 7 tháng đầu năm 2021 lên 2,5 tỷ USD, ngược lại với con số xuất siêu 8,7 tỷ USD của 7 tháng đầu năm trước.

 Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 07/2021 ước tính đạt 60 triệu USD, giảm 52,8% so với tháng trước. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 7 tháng/2021 ước đạt 1,6 triệu tấn, trị giá ước đạt 815 triệu USD, giảm 41,6% về lượng và giảm 10,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 07/2021 ước tính là 1,3 tỷ USD, giảm 16,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng/2021 ước đạt 9,5 tỷ USD, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng giày dép: trị giá xuất khẩu trong tháng 07/2021 ước tính đạt 1,7 tỷ USD, giảm 11,8% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng/2021 ước đạt 12,1 tỷ USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: ước tính trong tháng 07/2021, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 3,3 tỷ USD, tăng 7,7% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng/2021 ước đạt 18,6 tỷ USD, tăng 14,1% so cùng kỳ năm trước. 

Hàng thủy sản: ước tính trong tháng 07/2021, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 800 triệu USD, giảm 5,8% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng/2021 ước đạt 4,92 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. 

Điện thoại các loại & linh kiện: ước tính xuất khẩu nhóm trong tháng 07/2021 là 4,3 tỷ USD, tăng 30,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 07/2021, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 29,35 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 07/2021 ước tính đạt 3,5 tỷ USD, giảm 15,5% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2021 ước tính đạt hơn gần 27,36 tỷ USD, tăng 16,46% so với cùng kỳ năm trước.   

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 07/2021 ước tính là 600 nghìn tấn, tăng 11,1% so với tháng trước và trị giá là 373 triệu USD, tăng 16,7% so với tháng trước. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 7 tháng/2021 ước tính đạt 4,59 triệu tấn, trị giá ước đạt 2,52 tỷ USD, giảm 14,7% về lượng và tăng 17,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 07/2021 là 5,5 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng trước.  Ước tính đến hết tháng 07/2021, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 39,06 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 07/2021 là 3,9 tỷ USD, giảm 3,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 07/2021, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 26,81 tỷ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2020. 

Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 07/2021 là 1,4 tỷ USD, giảm 3,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 07/2021, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 10,41 tỷ USD, tăng 45,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Vải các loại: ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 07/2021 là 1,4 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 07/2021, nhập khẩu vải các loại đạt 8,68 tỷ USD, tăng 32,9% so với 7 tháng/2020.

Sắt thép các loại: ước tính nhập khẩu trong tháng 07/2021 là 950 nghìn tấn, giảm 15,5% và trị giá là 972 nghìn USD, giảm 15% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 7 tháng/2021 ước đạt 8 triệu tấn, giảm 0,9 và trị giá là 6,75 tỷ USD, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm trước.

Chất dẻo nguyên liệu: ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 07/2021 là 600 nghìn tấn, tăng 3,6% so với tháng trước và trị giá là 1,04 tỷUSD, tăng 2,2%. Ước tính đến hết tháng 07/2021, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 4,2 triệu tấn, trị giá 7,08 tỷ USD;  tăng 13,6% về lượng và tăng 54,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Kim loại thường khác: ước tính trong tháng 07/2021 là 170 nghìn tấn, giảm 7,5% và trị giá là 778 triệu USD, giảm 0,7% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 7 tháng/2021 ước đạt 1,23 triệu tấn, tăng 19,3% và tổng kim ngạch ước đạt 5,21 tỷ USD, tăng 59,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 07/2021 là 580 triệu USD, giảm 0,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 07/2021, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 3,91 tỷ USD, tăng 33,8% so với 7 tháng/2020. 

Ô tô nguyên chiếc các loại: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 07/2021 đạt 17 nghìn chiếc, trị giá đạt 332 triệu USD, tăng 11% về lượng và và giảm 0,9% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 07/2021, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 98 nghìn chiếc, trị giá đạt 2,1 tỷ USD, tăng 116,9% về lượng và tăng 111,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. 
 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP