Aa

TPBank bắt đầu nhiệm kỳ mới với sự ổn định về nhân sự cấp cao

Chủ Nhật, 22/04/2018 - 06:00

Ngày 20/4/2018, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) TPBank nhiệm kỳ 2018 - 2023 tổ chức tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp, với sự đồng thuận cao của cổ đông. Đại hội thông qua mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 82%, tổng tài sản tăng trưởng 14,4%, nâng tổng số khách hàng lên 2,3 triệu người và bầu ra ban lãnh đạo trong nhiệm kì mới.

Được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và tín nhiệm của cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của TPBank trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được bầu ra.

Tại Đại hội, ông Đỗ Minh Phú tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT TPBank với 28 phiếu bầu, tương ứng với 100% số phiếu bầu hợp lệ tại Đại hội và 155,370% tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

ĐHĐCĐ cũng thống nhất bầu ra ông Lê Quang Tiến, ông Đỗ Anh Tú và ông Suzo Shikata giữ chức danh Phó Chủ tịch trong HĐQT 8 người gồm Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, ông Eiichiro So, ông Phạm Công Tứ, bà Nguyễn Thu Hà, bà Đỗ Thị Nhung (thành viên độc lập). 3 thành viên ban kiểm soát trúng cử là bà Nguyễn Thị Bảo, ông Thái Duy Nghĩa và bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt.

Ông Đỗ Minh Phú tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT TPBank với 100% phiếu bầu hợp lệ

Ông Đỗ Minh Phú tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT TPBank với 100% phiếu bầu hợp lệ

Theo Luật các TCTD sửa đổi mới có hiệu lực từ tháng 3/2018, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng sẽ không được kiêm nhiệm các chức danh chủ chốt tại doanh nghiệp, ngay từ tháng 12/2017, Chủ tịch HĐQT TPBank, ông Đỗ Minh Phú đã công bố lựa chọn thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji để toàn tâm toàn ý giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT TPBank. Trước đó, ông Nguyễn Hưng đã được Thống đốc NHNN chuẩn y việc gia hạn thêm 1 nhiệm kỳ 5 năm vào cuối năm 2017. Như vậy, có thể thấy TPBank vẫn duy trì được sự ổn định các nhân sự lãnh đạo chủ chốt đã làm nên một nhiệm kỳ rất thành công từ năm 2012 – 2018.

Trong nhiệm kỳ mới, TPBank tham vọng sẽ là một trong 10 ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, luôn phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững, trong đó dẫn đầu về lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và ngân hàng số, đảm bảo đến năm 2020 tăng gấp 2 lần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ trong tổng thu nhập, đồng thời nâng cao năng lực quản trị theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế và tuân theo chuẩn mực Basel II.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top