Aa

TP.HCM đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội

Mai Dương
Mai Dương dohongvan115@gmail.com
Thứ Bảy, 17/06/2017 - 14:00

UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn UBND các quận-huyện rà soát, cập nhật, điều chỉnh bổ sung, xác định các dự án nhà ở xã hội đã được duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 vào các đồ án quy hoạch phân khu 1/2000.

UBND TP.HCM vừa giao Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức xây dựng Chương trình phát triển nhà ở TP giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017.

Đảm bảo thời gian trình HĐND TP và UBND TP xem xét thông qua và phê duyệt trong năm 2017; xây dựng Kế hoạch phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017; trình UBND TP trong quý 2/2017.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao tham mưu UBND TP bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm của TP.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao hướng dẫn UBND các quận-huyện rà soát, cập nhật, điều chỉnh bổ sung, xác định các dự án nhà ở xã hội đã được duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 vào các đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 hoặc các đồ án thiết kế đô thị để phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với dự án nhà ở xã hội theo yêu cầu của Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, Luật Quy hoạch đô thị và Luật Nhà ở.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top