Aa

TP.HCM: Đề ra giải pháp huy động gần 3 triệu tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng

Thứ Tư, 26/09/2018 - 05:40

Giải pháp huy động nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2018 – 2022 vừa được UBND TP.HCM đề ra.

Nguồn vốn cần huy động từ các nguồn: ngân sách, nguồn vốn xã hội, nguồn lực công, khu vực ngoài nhà nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài,... 2.867.357 tỷ đồng là tổng vốn cần huy động đầu tư của TP.HCM trong giai đoạn 2018 - 2022.

TP.HCM đề ra giải pháp huy động gần 3 triệu tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội.

TP.HCM đề ra giải pháp huy động gần 3 triệu tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, TP.HCM sẽ huy động tối đa nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn huy động từ ngân sách nhà nước như nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, từ việc sắp xếp lại và xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cũng như từ thuế, phí và lệ phí;...

Cùng với đó, TP.HCM sẽ tăng cường huy động, khai thác các nguồn vốn khác, vốn xã hội hóa; huy động tối đa nguồn lực xã hội, thực hiện xã hội hóa đầu tư hiệu quả trong mọi lĩnh vực, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện và bền vững của TP. 

Ngoài ra, TP.HCM cũng sẽ huy động tối đa nguồn lực đầu tư trực tiếp nước ngoài hiệu quả trong mọi lĩnh vực, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện và bền vững của TP; nâng chất lượng và phát triển hài hòa cả về chiều rộng và chiều sâu, thúc đẩy năng lực cạnh tranh của TP...

Phấn đấu trong giai đoạn này, tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách đạt khoảng 219.351 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,6% trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tổng vốn đầu tư từ khu vực nhà nước đóng góp được khoảng 564.722 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 19,7% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tổng vốn đầu tư từ khu vực ngoài Nhà nước đóng góp được khoảng 1.727.193 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 60,2% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng góp được khoảng 575.442 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 20,1% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

TP.HCM cũng sẽ hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về xã hội hóa đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút và đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa đầu tư, tạo nguồn lực mới và hiệu quả cho sự phát triển của thành phố; đồng thời xây dựng cơ chế tài chính phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đầu tư trên địa bàn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top