Reatimes.vn

TP.HCM đề xuất thu thuế nhà, đất thứ hai

TP.HCM đề xuất thu thuế nhà, đất thứ hai

Trong dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 54, TP.HCM kiến nghị tăng thu thuế nhà, đất mà người sở hữu không trực tiếp sử dụng hoặc bất động sản thứ hai trở lên.
05:05, 06/02/2023

UBND TP.HCM đưa ra đề xuất thu thuế nhà, đất trong dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trước khi trình Chính phủ.

Trước đó, tháng 12/2022, UBND thành phố trình lên Chính phủ việc xây dựng Nghị quyết về cơ chế, chính sách thí điểm tạo động lực phát triển TP.HCM, thay thế Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội.

TP Hồ Chí Minh đưa ra 2 phương án thu thuế đối với nhà, đất thứ hai. (Ảnh minh họa: PLO)

Dự thảo lần này có nhiều cập nhật so với bản trình Chính phủ vào tháng 12/2022, trong đó đáng chú ý là đề xuất thu thuế nhà đất thứ hai trở lên với 2 phương án.

Phương án thứ nhất, thành phố kiến nghị thí điểm thu thuế đối với nhà ở và đất ở mà người có quyền sử dụng đất hoặc sở hữu nhà ở không trực tiếp sử dụng để ở cho cá nhân và gia đình (gọi tắt là nhà, đất thứ 2 trở lên) trên địa bàn thành phố. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quy định về căn cứ tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế và thời gian áp dụng.

Phương án thứ hai, thành phố đề xuất tăng mức thu liên quan nhà đất thứ hai trở lên, cụ thể là: lệ phí trước bạ khi mua, nhận chuyển nhượng; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng nhà đất thứ hai trở lên.

Mức tăng do HĐND thành phố quyết định, gồm: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở (không quá 5 lần mức hiện hành) và thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng nhà đất thứ hai trở lên (không quá 2 lần mức hiện hành); tăng tỷ lệ thu lệ phí trước bạ khi mua, nhận chuyển nhượng nhà đất thứ hai trở lên từ mức 0,5% giá trị chuyển nhượng lên mức 2% và mức tối đa chuyển nhượng một hồ sơ từ mức 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng.

Thành phố sẽ hưởng 100% số thu tăng thêm từ khoản này và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và địa phương.

Phương án thu thuế nhà đất thứ hai trở lên từng được nêu trong dự thảo chính sách thay thế Nghị quyết 54 mà TP.HCM gửi Chính phủ hồi tháng 12/2022.

Chính quyền thành phố cho biết cách làm này sẽ hạn chế đầu cơ bỏ hoang nhà, đất trong dự án bất động sản, gây lãng phí nguồn lực xã hội, đồng thời là cơ sở để xây dựng chính sách chung sau này. Đề xuất được nhiều người quan tâm.

Trong các nhóm đề xuất mới liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách, thành phố đề xuất được hưởng 30% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn. Đồng thời, TP.HCM cũng đưa ra các cơ chế, chính sách vượt trội về các nguồn vốn vay lại trong, ngoài nước để phát triển.

Theo quy trình, sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét và cho ý kiến, dự thảo được gửi lên Chính phủ để trình Quốc hội.

Trước đó, ngày 24/11/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 54 với 5 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM nhằm tạo động lực mới để "siêu đô thị" bứt phá đi lên. Tuy nhiên, sau 4 năm thực hiện, thành phố chưa nhận được kết quả như mong đợi do nhiều vướng mắc từ bộ ngành. Hầu hết chính sách đặc thù về quản lý tài chính nhằm tăng nguồn thu như cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nguồn thu từ đấu giá tài sản công chưa thể thực hiện.../.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP