Aa

TP.HCM: Số hóa việc tính giá đất nhằm bảo đảm khách quan

Thứ Bảy, 20/02/2021 - 09:30

Yêu cầu này được nêu ra tại Quyết định số 539/QĐ-UBND do UBND TP.HCM ban hành ngày 17/2/2021 về phê duyệt Đề án “Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn TP.HCM”.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định 539/QĐ-UBND ngày 17/2/2021 về phê duyệt Đề án “Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn TP.HCM”.

Theo Quyết định 539/QĐ-UBND mới được ban hành, về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm của Thành phố, tập trung vào vùng nông thôn trên nguyên tắc phân vùng không gian, sao cho đồng bộ với quá trình xây dựng bản quy hoạch tích hợp tổng thể phát triển Thành phố do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị; kế hoạch sử dụng đất còn là căn cứ để đảm bảo tính không gian trong quy hoạch tích hợp. Thành phố tổ chức thẩm định đồng thời cả kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch tích hợp tổng thể phát triển trình HĐND thông qua và trình Chính phủ phê duyệt.

TP.HCM sẽ tin học hóa việc tính giá đất theo bảng giá đất nhằm bảo đảm khách quan. (Ảnh minh họa)

Về tài chính đất đai, Thành phố tin học hóa việc tính giá đất theo bảng giá đất nhằm bảo đảm khách quan, bắt đầu cho thử nghiệm giải pháp lựa chọn các thửa đất chuẩn, định giá hàng năm để thiết lập bản đồ giá trị đất đai phục vụ sửa đổi Luật Đất đai trong vài năm tới.

Đáng chú ý, xác định hệ số trong phương pháp định giá đất dựa trên hệ số điều chỉnh phải được quy định cụ thể cách xác định hệ số dựa trên định giá đất cụ thể cho một hoặc vài thửa đất cũng như so với giá đất tính theo bảng giá đất, không quyết định hệ số theo chủ quan người có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, sử dụng biện pháp đồng thuận theo đa số cộng đồng người bị thu hồi đất với phương án tái định cư tại chỗ trong trường hợp xây dựng mới, mở rộng đường giao thông có thu hồi diện tích đất kề bên hạ tầng. Đối với trường hợp thu hồi đất để giao đất cho các dự án đầu tư, cần tiến hành định giá đất khi có quy hoạch được phê duyệt, không chấp nhận giá đất tăng lên để tính giá bồi thường, hỗ trợ kể từ khi dự án được triển khai.

Về quản lý tài sản công là nhà, đất do Nhà nước quản lý, Thành phố thành lập một đoàn liên ngành do một lãnh đạo Thành phố đứng đầu, một lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường làm thường trực để thực hiện tổng rà soát việc sử dụng tài sản công là nhà, đất do Nhà nước quản lý theo định kỳ 5 năm trên phạm vi Thành phố; đề xuất giải pháp xử lý những trường hợp trái pháp luật, không hợp lý và đề xuất phương án sắp xếp lại. UBND Thành phố xem xét, trình HĐND Thành phố thông qua rồi trình Thủ tướng phê chuẩn làm căn cứ để giải quyết đối với công sản do các tổ chức của Thành phố và Trung ương nắm giữ.

Đối với việc giao đất, cho thuê đất cho các dự án đầu tư có nhà, đất do Nhà nước quản lý xen cài (bao gồm cả đất do Nhà nước quản lý ở dạng lối đi chung, kênh rạch nhỏ, nông nghiệp… và nhà, đất đang có đơn vị Nhà nước quản lý, sử dụng) thì thực hiện thống nhất một quy trình. Đối với trường hợp nhà đầu tư dự án nhận chuyển nhượng rộng hơn, nhằm trả lại Nhà nước một diện tích đất tương ứng với giá trị tài sản công xen cài sẽ được sử dụng cho dự án.

Để tạo lập hệ thống thông tin đất đai, công cụ phục vụ cho hành chính về đất đai, Thành phố lựa chọn phần mềm quản lý thông tin đất đai đủ năng lực, có thể chủ động nâng cấp và không bị phụ thuộc vào bên cung cấp phần mềm; lựa chọn cách thức phù hợp để chuyển từ trạng thái quản lý thủ công sang quản lý bằng tin học.

Đồng thời, số hóa và chuẩn hóa dữ liệu theo quy chuẩn quốc gia, bảo đảm hệ thống dữ liệu được thiết kế mở để có thể tiếp nhận các công nghệ mới trong tương lai; Tổ chức được hệ thống cung cấp dịch vụ thông tin đất đai cho nhiều đối tượng sử dụng đất khác nhau như doanh nghiệp thông tin, doanh nghiệp khác, tổ chức sự nghiệp và người dân./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top