Aa

Trưng bày bổ sung về Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch

Thứ Bảy, 18/05/2019 - 19:01

Chiều 17/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự khai trương phòng trưng bày “Một số hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch” nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2019).

 

Ảnh: VGP/Đình Nam

Ảnh: VGP/Đình Nam

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ ngày 19/12/1954 - 2/9/1969. Trong suốt 15 năm đó, Hồ Chủ tịch đã cùng Trung ương Đảng và Chính phủ đề ra đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn cho cách mạng Việt Nam và lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ quan trọng: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ trên thế giới.

Phòng trưng bày “Một số hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch” gồm hai phần: Một số hoạt động đối nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch giai đoạn 1954 - 1969; Một số hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch giai đoạn 1954 - 1969.

Với 74 ảnh, tư liệu quý, phòng trưng bày giới thiệu chân thực, sinh động những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, vì hòa bình và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm phòng trưng bày. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm phòng trưng bày. Ảnh: VGP/Đình Nam

Mỗi di tích, mỗi tài liệu, hiện vật và môi trường cảnh quan di tích tại Khu di tích chứa đựng nội dung lịch sử khác nhau, là những minh chứng thuyết phục về tư tưởng, tấm gương đạo đức, lối sống và tinh thần cống hiến không mệt mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp cách mạng, cho hạnh phúc của nhân dân.

Trách nhiệm của chúng ta là phải giữ gìn, bảo vệ, phát huy, kế thừa và thực hiện một cách tốt nhất, có hiệu quả nhất những tư tưởng và tài sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các thế hệ hiện nay và mãi mãi về sau tới tham quan, nghiên cứu và học tập về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Người.

Phòng trưng bày bổ sung đáp ứng công tác tuyên truyền, phát huy tác dụng Khu Di tích kịp thời, hiệu quả, thường xuyên, thuận tiện và tiết kiệm, nhất là trong tuyên truyền phục vụ những ngày lễ lớn, kỷ niệm năm chẵn, những chủ trương, phong trào, Nghị quyết mới của Đảng, Nhà nước và thiết thực phục vụ cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiện nay và sau này. Qua đó, một lần nữa khẳng định những giá trị lịch sử, văn hóa của Di tích Quốc gia đặc biệt về Bác Hồ với những hoạt động của Người trong chặng đường 15 năm cuối đời tại Phủ Chủ tịch.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top