09/03/2017, 05:01 GMT+7

Từ 14/3, Hà Nội áp dụng đơn giá bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất mới

Reatimes.vn UBND TP. Hà Nội vừa ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.

Theo quyết định, những dự án, hạng mục đã chi trả xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thương, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được duyệt trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hoặc không điều chỉnh đơn giá.

Đối với những dự án, hạng mục chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái đinh cư tại thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành thì xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá tại quyết định này.

Việc áp dụng đơn giá có thuế GTGT và không có thuế GTGT tại quyết định này được tổ chức thực hiện như sau: Đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các cá nhân, hộ gia đình là đơn giá đã bao gồm thuế GTGT (theo quy định tại khoản 1, Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Từ 14/3, Hà Nội áp dụng đơn giá đền bù, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất mới. Ảnh minh họa

Từ 14/3, Hà Nội áp dụng đơn giá đền bù, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất mới. Ảnh minh họa

Đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp (căn cứ trên cơ sở hồ sơ xác nhận của Chi cục thuế cấp huyện).

Trường hợp tài sản đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào: Áp dụng đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT.

Trường hợp tài sản không kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào: Áp dụng đơn giá đã bao gồm thuế GTGT.

Trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, UBND các quận, huyện gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế cấp huyện quản lý các tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh phối hợp cung cấp thông tin về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT của tài sản hoặc hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ việc hình thành tài sản của các đối tượng này để áp dụng đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/3/2017 và thay thế Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND TP. Hà Nội.

Bạn đang đọc bài viết Từ 14/3, Hà Nội áp dụng đơn giá bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất mới tại chuyên mục Pháp lý BĐS của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP