Reatimes.vn

TAG:

ứng dụng công nghệ thông tin

 • 16/08/2019, 13:30

  Dịch vụ công trực tuyến là nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử

  Dịch vụ công trực tuyến là nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử

  Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, khi xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, các bộ ngành, địa phương cần đặt lên hàng đầu mục tiêu "sử dụng dịch vụ công một cách thuận lợi".

 • 24/06/2019, 02:00

  e-Cabinet: Bước tiến lớn trong cải cách của Chính phủ

  e-Cabinet: Bước tiến lớn trong cải cách của Chính phủ

  Việc đưa vào vận hành chính thức Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ e-Cabinet thể hiện quyết tâm trong cải cách hành chính, tiến đến hiện thực hoá Chính phủ phi giấy tờ.

 • 22/01/2018, 05:30

  Môi trường kinh doanh năm 2018: Bốn xu hướng chủ đạo

  Môi trường kinh doanh năm 2018: Bốn xu hướng chủ đạo

  Từ những tín hiệu tích cực trong năm 2017, dự báo năm 2018 này sẽ là năm tiếp tục có những chuyển biến lớn đối với môi trường kinh doanh của Việt Nam. Chính phủ đặt ra mục tiêu tham vọng đưa môi trường kinh doanh Việt Nam so sánh được với các nước đứng đầu khu vực ASEAN.


TOP