Aa

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ tại Vietcombank

Thứ Sáu, 25/09/2020 - 17:00

Cán bộ và công tác cán bộ luôn là nhân tố đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Vì vậy, trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Luận điểm “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém” luôn được Người nhấn mạnh trong mọi lĩnh vực và trong các mốc lịch sử quan trọng của quá trình hình thành, phát triển đất nước.

Tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định rằng: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay". Về tính thời điểm, khẳng định trên hoàn toàn có cơ sở lý luận, bởi Việt Nam đang ở trong giai đoạn ổn định bộ máy, phát triển kinh tế, triển khai các biện pháp mạnh mẽ phòng chống tham nhũng từ Trung ương đến địa phương, trong mọi lĩnh vực ngành nghề và “không có vùng cấm”. 

Cốt lõi nhất của việc này chính là cán bộ và công tác cán bộ. Sớm nắm bắt được tầm quan trọng của công tác này đồng thời vận dụng luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Mính, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 - khóa XII, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Nghị quyết đã chỉ rõ: “Nhận thức và ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, về cán bộ và công tác cán bộ chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc, toàn diện”. 

Phần thi hùng biện sáng tạo, ấn tượng trong Hội thi “Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Vietcombank tổ chức

Nghị quyết một lần nữa đã xác định rõ hơn vị trí, vai trò của cán bộ và công tác cán bộ: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”. Tinh thần và quan điểm đúng đắn này cần được nhận thức đầy đủ hơn nữa ở mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức và toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên chức.

Không nằm ngoài guồng quay của bánh xe lịch sử, là một Ngân hàng thương mại Nhà nước lớn, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với hệ thống mạng lưới trải rộng trong nước và hiện diện tại nhiều địa bàn trọng yếu ở khu vực và quốc tế, trên 18 ngàn người lao động cũng đang tập trung nguồn lực để phát triển cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ.

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chỉ đạo của Đảng và Cơ quan quản lí cấp trên, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank xác định công tác cán bộ, quản lý nguồn nhân lực là cái gốc của mọi thành công. Điều này trở nên đặc biệt quan trọng trong bối cảnh việc phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế và vươn mình ra thế giới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nước ta, Vietcombank đã đang và sẽ là một nhân tố không thể thiếu, kết hợp cùng các tổ chức khác trong nền kinh tế đồng tâm hiệp lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao của Đảng và Cơ quan quản lý cấp trên.

Trong những năm qua, trên tinh thần vận dụng và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh: muốn có cán bộ tốt, phải chú trọng công tác cán bộ. Vietcombank đã thành lập mới trên cơ sở phát huy những nguồn lực sẵn có Khối Quản trị và phát triển nguồn nhân lực. Mục tiêu của Khối là phát triển công tác cán bộ đồng thời tập trung đẩy mạnh các khâu trong công tác cán bộ, cụ thể:

Một là, coi trọng khâu tuyển dụng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Khâu chọn giống, nếu giống tốt ắt cây sẽ tốt”; đồng thời Người đã đưa ra các tiêu chí để lựa chọn cán bộ :

(i) Những người đã tỏ ra rất trung thành và hăng hái trong công việc, trong lúc đấu tranh.

(ii) Những người liên lạc mật thiết với dân chúng, hiểu biết việc dân chúng.

(iii) Những người có thể phụ trách giải quyết các vấn đề trong những hoàn cảnh khó khăn. Ai sợ phụ trách và không có sáng kiến thì không phải người lãnh đạo. Người lãnh đạo đúng đắn cần phải: Khi thất bại không hoang mang, khi thắng lợi không kiêu ngạo. Khi thi hành các nghị quyết kiên quyết, gan góc, không sợ khó khăn.

(iv) Những người luôn giữ đúng kỷ luật.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về lựa chọn cán bộ, Vietcombank đã triển khai xây dựng khung năng lực vị trí trong công tác tuyển dụng, từ đó đưa ra các tiêu chí đánh giá, sàng lọc nhân sự tuyển dụng ngay từ vòng hồ sơ. Trong thời đại kỷ nguyên số, việc sử dụng các phương tiện đại chúng trên môi trường internet được chú trọng, Vietcombank cũng triển khai xây dựng cổng thông tin tuyển dụng để có được cơ sở dữ liệu các ứng viên một cách nhanh nhất, nhiều nhất, chất lượng nhất, từ đó đáp ứng được các yêu cầu về công tác cán bộ phù hợp với môi trường kinh doanh. Song song với đó, việc liên kết với các trường Đại học để tuyển dụng các cá nhân xuất sắc ngay trong giai đoạn học tập là một chiến lược đúng đẵn được Vietcombank chú trọng tập trung.

Cổng thông tin Hệ thống tuyển dụng Vietcombank với giao diện thường xuyên đổi mới để thân thiện, gần gũi với ứng viên

Để ngăn chặn, phòng ngừa các tiêu cực trong công tác tuyển dụng cán bộ, Vietcombank xây dựng ngân hàng đề thi, triển khai việc thi trực tuyến qua phần mềm. Hệ thống đề thi được tạo ra theo quy chuẩn và ngẫu nhiên các câu hỏi giúp cho công tác tuyển dụng được minh bạch hơn, đồng bộ hơn. Bước sàng lọc từ hồ sơ đến thi tuyển có thể xác định được các cá nhân xuất sắc, phù hợp với nhu cầu, Vietcombank cũng triển khai phòng thi phỏng vấn để gặp mặt ứng viên, xác định ngoài tiêu chí “tâm”, “tài”, “đức” còn là tiêu chí về sự trung thành gắn bó, tinh thần và nhiệt huyết công việc đúng với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với 3 vòng thi từ hồ sơ, thi tuyển đến phỏng vấn, để hoàn thiện một quy trình khép kín Vietcombank cũng xây dựng các hội đồng phỏng vấn với các thành viên là Thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, lãnh đạo các phòng/ban chuyên môn để có thể đánh giá đúng đắn nhất năng lực của ứng viên cũng như đảm bảo sự minh bạch của hệ thống.

Hai là, coi trọng và đổi mới việc đào tạo, huấn luyện cán bộ.

Trong cuốn sách Hồ Chi Minh toàn tập, tại tập 5 và tập 12 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rằng: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”; “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một công việc rất quan trọng và rất cần kíp”. Vận dụng luận điểm này, Đảng ủy Vietcombank nói chung và Ban lãnh đạo Vietcombank nói riêng đã đưa công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ trở thành một yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển của Vietcombank giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Cụ thể, từ tháng 03/2019, về bộ máy tổ chức, Vietcombank đã nâng cấp Trung tâm đào tạo trở thành Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực. Nhiệm vụ chính của Trường là xây dựng các khóa đào tạo về nghiệp vụ, về kỹ năng cho cán bộ Vietcombank ở tất cả các cấp. Về công tác đào tạo cán bộ, với phương châm làm việc gì học việc nấy, huấn luyện về chuyên môn nghiệp vụ, huấn luyện chính trị, văn hóa, huấn luyện toàn diện,… thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là huấn luyện phải thiết thực, chu đáo cũng có nghĩa là nắm được nhu cầu để huấn luyện. Vietcombank trong những năm qua luôn xem xét và nghiên cứu kỹ mục đích huấn luyện ai, ai huấn luyện, huấn luyện như thế nào, đưa thực tiễn áp dụng cho tất cả các cán bộ nhân viên tham ra huấn luyện. Tôn chỉ của công tác đào tạo huấn luyện mà Vietcombank đặt ra là huấn luyện ít nhưng hiệu quả để đảm bảo việc hoạt động kinh doanh.

Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank đi vào hoạt động từ tháng 4/2020 với cơ sở vật chất hiện đai, quy mô đáp ứng các yêu cầu về tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học

Tài chính ngân hàng là một trong những ngành xương sống của nền kinh tế và có nhịp thay đổi nhanh chóng theo thị trường quốc tế, để có thể nắm bắt được xu hướng, ngoài công tác đào tạo nội bộ, Vietcombank cũng thường xuyên tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ nhân viên đặc biệt là với cấp quản lý tại nước ngoài, tổ chức các buổi tham quan học hỏi kinh nghiệm triển khai tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng lớn trong và ngoài nước.

Về việc áp dụng công nghệ vào công tác đào tạo huấn luyện, Vietcombank cũng là một trong các tổ chức đi đầu áp dụng hệ thống đào tạo trực tuyến Eearning trên toàn hệ thống, Ngoài việc tập trung tìm kiếm, mời các giảng viên chuyên nghiệp từ bên ngoài, Vietcombank cũng đẩy mạnh học tập thông qua chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức từ chính các cán bộ, hệ thống giảng viên nội bộ của mình.

Vận dụng luận điểm “Học đi đôi với làm”, song song với công tác tổ chức đào tạo, huấn luyện, Vietcombank cũng đưa chỉ tiêu đào tạo vào việc đánh giá năng lực, đánh giá kết quả đào tạo trong thực tế hoạt động kinh doanh của cá nhân và đơn vị. Mục đích của việc này chính tạo ra môi trường thực tiễn triển khai giúp nâng cao hiệu quả đào tạo. Kết hợp cùng với khung năng lực đã được xây dựng từng vị trí để tạo ra các cơ hội thăng tiến cho cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống.

Ở một góc độ khác, việc đào tạo tư tưởng chính trị cũng được Vietcombank chú trọng để có được một nền tảng nhân sự có bản lĩnh chính trị, tránh các cám dỗ công việc từ đó tạo nên tính bền vững cho hệ thống Vietcombank theo đúng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Ba là, đánh giá cán bộ phải khách quan, có tiêu chí rõ ràng.

Đánh giá cán bộ là việc rất hệ trọng. Đánh giá đúng sẽ là cơ sở để bố trí, sử dụng đúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, khi xem xét, đánh giá cán bộ phải thực sự khách quan, phải hiểu cán bộ. Đánh giá chính xác cán bộ là việc khó, phức tạp. Người căn dặn: “Trong thế giới, cái gì cũng biến hóa. Tư tưởng của người cũng biến hóa. Vì vậy cách xem xét cán bộ, quyết không nên chấp nhất, vì nó cũng phải biến hóa...”. Đồng thời, Người chỉ rõ: “Xem xét cán bộ, không chỉ xem ngoài mặt mà còn phải xem tính chất của họ. Không chỉ xem một việc, một lúc mà phải xem toàn bộ cả lịch sử, tất cả công việc của họ”. Theo đó, để đánh giá đúng cán bộ, phải căn cứ theo các tiêu chí và kết quả thực tiễn công tác của cán bộ.

Trên tinh thần phát huy và vận dụng tư tưởng trong việc đánh giá cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Vietcombank đã triển khai xây dựng và vận hành hệ thống chính sách đãi ngộ người lao động và hệ thống đo lường đánh giá hiệu quả công việc (KPIs), thẻ điểm cân bằng. Đây là một trong những thông lệ quản trị tiên tiến nhất trên thế giới, đánh giá đầy đủ cá nhân, đơn vị trên các khía cạnh về chất lượng, khối lượng và hiệu quả công việc đảm bảo đồng nhất. Hệ thống này có xếp hạng và ghi nhận sự cố gắng cũng như các lỗi xảy ra của cá nhân, đơn vị trong quá trình vận hành hoạt động kinh doanh. 

Điều đặc biệt nhất là Vietcombank đã sử dụng KPIs là một yếu tố không thể thiếu của việc đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đồng thời gắn liền cơ chế tiền lương với các tỉ lệ hoàn thành kế hoạch. Các chỉ tiêu được Vietcombank đưa ra dựa trên hoạt động thực tế, mang tính khách quan và minh bạch để cán bộ, đảng viên, người lao động có thể hiểu được rõ nhiệm vụ của mình. Từ đó gắn trách nhiệm của cá nhân với mức độ hoàn thành của đơn vị song song với việc tự phát triển năng lực và sự nghiệp của cá nhân, tạo ra một vòng tròn khép kín tạo động lực làm việc và giữ chân những cán bộ có năng lực, trình độ, có tâm với công việc.

Bốn là, bố trí, sử dụng cán bộ cho đúng, cho khéo.

Bố trí, sử dụng cán bộ là một khâu có ý nghĩa quyết định trong công tác cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu nhiều luận điểm về bố trí, sử dụng cán bộ rất ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, dễ nhớ, dễ thực hiện. Người chỉ rõ phải bố trí “người nào việc nấy”, “phải bố trí cán bộ một cách cho đúng”, “phải khéo dùng cán bộ”. Người cũng sớm chỉ ra những chứng bệnh trong việc bố trí, sử dụng cán bộ: “Lúc dùng cán bộ, nhiều người phạm vào những chứng bệnh sau đây”:

(i) Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, cho họ là chắc chắn hơn người ngoài.

(ii) Ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mình, mà chán ghét những người chính trực.

(iii) Ham dùng những người tính tình hợp với mình, mà tránh những người tính tình không hợp với mình.

Về việc sử dụng con người, với tôn chỉ đúng người đúng việc, Vietcombank đã sáng tạo phát huy và kết hợp công tác cán bộ với công tác đào tạo huấn luyện và công tác đánh giá cán bộ để tạo ra một kế hoạch sử dụng nhân sự khoa học, đúng đắn. Việc quy hoạch và bổ nhiệm phải thực hiện đúng theo nguyên tắc “Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xây dựng trên cơ sở quy hoạch cấp ủy đảng các cấp”. Từ đó hình thành đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là cấp Trưởng đơn vị tại TSC và Giám đốc Chi nhánh/công ty trực thuộc có bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, năng động và năng lực trong quản trị điều hành và năng lực thực tiễn.

Để có được đội ngũ lãnh đạo, quản lý kế cận, công tác xây dựng cán bộ nguồn được Vietcombank tập trung triển khai thông qua các chương trình bồi dưỡng, thực tập, thi năng lực, trao đổi kinh nghiệm thành công. Từ đó một mặt tạo ra sự gắn kết giữa cá nhân và tổ chức, mặt khác tạo ra nguồn cán bộ kế cận tốt vừa có tâm, vừa có tài, vừa có đức.

Đối với những tồn tại mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra, có thể nói đây là những chứng bệnh vẫn còn và đã trở thành cố hữu ở một bộ phận các cơ quan, đoàn thể và tổ chức. Để tránh được điều này, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Vietcombank không chọn biện pháp áp đặt mà hết sức sáng tạo, sử dụng văn hóa doanh nghiệp, truyền tải thông điệp về sự minh bạch, công bằng đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến tất cả các cán bộ đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý. Với giải pháp này, từng cá nhân trong đại gia đình Vietcombank đều là những hạt giống, đều có tư tưởng chính thống và bản lĩnh chính trị để không mắc phải những căn bệnh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra. Với lịch sử gần 60 năm hình thành và phát triển, giá trị văn hóa của Vietcombank về môi trường minh bạch, công bằng, lấy yếu tố con người là trung tâm, lấy chủ trương của Đảng và Nhà nước là kim chỉ nam dẫn đường luôn được coi trọng và được thực thi với các cấp độ từ quản lý đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (thứ 2 từ phải sang) vinh dự được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí Lý luận của Đảng” do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (thứ 4 từ phải sang) trao tặng

Nhận thức được việc tạo ra những tấm lá chắn, những phương án giảm thiểu rủi ro không phải là gốc của vấn đề mà vấn đề ở đây chính là yếu tố con người. Chỉ có con người bằng bản lĩnh, bằng tư tưởng, bằng sự nhận thức mới có thể tự mình thoát khỏi những chứng bệnh trầm kha. Chính vì vậy Đảng ủy và Ban lãnh đạo Vietcombank luôn luôn nhấn mạnh, truyền tải thông điệp, truyền tải về sự tự hào được đứng trong hàng ngũ cùng nhau xây dựng Vietcombank phát triển bền vững. Với cách làm này đại bộ phận các cán bộ, đảng viên, người lao động Vietcombank luôn có tư tưởng, ý thức bảo vệ ngôi nhà chung và kịch liệt phản đối những trường hợp tiêu cực. 

Mặt khác về công tác tổ chức, Vietcombank thành lập Ban kiểm tra nội bộ, tạo ra các kênh đối thoại để có thể nghe đầy đủ những vướng mắc, những sự vụ trên toàn hệ thống, có hộp thư tố giác công khai trên Website, từ đó Đảng ủy và Ban lãnh đạo Vietcombank đưa ra biện pháp xử lý để ổn định hệ thống. Đây là một trong những hành động bám sát chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về tăng cường công tác tư tưởng, lý luận; giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy lùi suy thoái biến chất “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực cho cán bộ, đảng viên.

Năm là, thực hiện tốt chính sách cán bộ.

Nếu hiểu rộng hơn về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể nhận thấy rằng chính sách cán bộ gồm hai phạm trù tư tưởng có mối quan hệ biện chứng đó là chính sách cho chính các cá nhân và chính sách cho môi trường làm việc của tổ chức mà cá nhân đó đang cống hiến. Đây là hai phạm trù có quan hệ mật thiết không thể tách rời bởi khi có cả hai điều này thì tổ chức mới tốt, Đảng mới vững mạnh.

Về chính sách cán bộ đúng, phù hợp, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Thương yêu là giúp họ học tập thêm, tiến bộ thêm. Là giúp họ giải quyết những vấn đề khó khăn sinh hoạt, ngày thường thì điều kiện dễ chịu, khi ốm đau được chăm nom, gia đình họ khỏi thiếu thốn v.v… Thương yêu là luôn chú ý đến công tác của họ, kiểm soát họ. Hễ thấy khuyết điểm thì giúp đỡ họ sửa chữa ngay, để vun trồng cái thói có gan phụ trách, có gan làm việc của họ”(9). Đối với những cán bộ phạm sai lầm, khuyết điểm, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng căn dặn cần có tính nhân văn: “… phải giải thích rõ ràng, làm cho họ tự trông thấy, tự nhận rõ sai lầm đó, làm cho họ vui lòng sửa đổi, chứ không phải bị cưỡng bức mà sửa đổi”.

Tiếp thu những căn dặn của Người, về chính sách đãi ngộ, Vietcombank đã triển khai áp dụng cơ chế tiền lương mới dựa trên vị trí công việc và kết quả đánh giá cán bộ theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ, gắn với kết quả kinh doanh, tính chất công việc, trách nhiệm quản lý, điều hành và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, đảm bảo công bằng nội bộ và cạnh tranh với thị trường lao động, tạo động lực nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc và sự gắn kết của cán bộ.

Về chính sách cán bộ, trên cơ sở lấy con người là trung tâm, xây dựng chính sách sát với thực tế, Vietcombank đã ban hành đề án quản trị và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng có chất lượng nguồn nhân lực tốt nhất. Hiện thực hóa điều này, Vietcombank cũng đã triển khai áp dụng hàng loạt những văn bản về Quy chế quản lý cán bộ của Vietcombank; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy chế xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất trong hệ thống Vietcombank; Quy định về tuyển dụng lao động; các quy định về tuyển chọn và sử dụng cộng tác viên/ nhân viên hỗ trợ kinh doanh và các văn bản quy định khác về quản lý cán bộ như: Quy chế luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác và nghỉ bắt buộc với cán bộ Vietcombank; Quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ trong hệ thống Vietcombank, Quy chế tiền lương kinh doanh...

Về việc chăm lo cho đời sống của cán bộ nhân viên, các hoạt động tri ân, “lá lành đùm lá rách”, “Người tốt việc tốt” được Đảng ủy, Ban lãnh đạo chú trọng, Quỹ phúc lợi được gia tăng trên cở sở tình hình kinh doanh của Vietcombank đang trên đà khởi sắc. Song song với đó, đời sống của cán bộ được nâng cao, thu nhập ổn định và có xu hướng đi lên theo các năm.

Về môi trường làm việc, để tạo ra sự chuyên nghiệp và giúp gắn kết giữa các cá nhân và tổ chức, Vietcombank tập trung tổ chức các hội thi về nghiệp vụ và tư tưởng. Cụ thể định kỳ 3 năm/lần tổ chức thi tay nghề cho tất cả các cán bộ nghiệp vụ nhằm tạo ra môi trường giao lưu học hỏi và nâng cao về chuyên môn cho tất cả cán bộ trên toàn hệ thống. Thường xuyên tổ chức các chuyến đi về nguồn, thăm khu di tích K9 Đá Chông, thăm nhà Bác hay các buổi báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh …

Ngoài các hoạt động cộng đồng, giải trí tạo năng lượng làm việc, để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Vietcombank có nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như các giá trị văn hóa tốt đẹp của Vietcombank, nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa đã được diễn ra như Hội thi “Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” do Đảng Ủy Vietcombank tổ chức; Hội thi “Văn hóa Vietcombank” do Đoàn thanh niên tổ chức, Hội thi “Tư tưởng Bác soi đường chúng con đi” của Đảng bộ TSC, cuộc thi viết “Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn” của Đảng bộ Sở giao dịch…

Lấy con người là gốc của mọi vấn đề, đào tạo phát triển con người chính là một trong những bước đi quan trọng, nền móng của mọi sự thành công. Có thể nói một tổ chức mạnh cần những cá nhân mạnh và những cá nhân mạnh cũng cần một môi trường tốt để phát huy tối đa khả năng của mình. Chính vì vậy Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank xác định cán bộ và công tác cán bộ là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển cũng như đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Bằng những giải pháp, hành động cụ thể của mình, Vietcombank cho biết đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống gần 60 năm hình thành phát triển, đồng thời nhận thức sâu sắc tư tưởng, luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trên cơ sở vận dụng, phát huy sáng tạo vào môi trường thực tế. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top